Урок 1. Критичне мислення: навички, уміння і компетенції

Урок 1. Критическое мышление: навыки, умения и компетенции У першому уроці курсу критичного мислення ми поговоримо про те, якими потрібно володіти навичками та компетенціями для його успішного розвитку та використання їх у повсякденному та професійному житті. Зокрема ми з вами поговоримо про те, що таке критичне мислення, і розглянемо навички і властивості, що становлять його основу. Також ви дізнаєтеся про користь його застосування у навчанні і роботі, і пройдете тест, з якого стане ясно, яке місце вона займає у вашому житті на даний момент. Ця інформація буде для вас дуже корисна, і почати своє навчання критичного мислення слід саме з неї.

Зміст:

 • Що таке критичне мислення
 • Критичне мислення: навички, уміння і компетенції
 • Критичне мислення в роботі та навчанні: рекомендації щодо розвитку і застосування
 • Опитувальник з критичного мислення

Що таке критичне мислення

Багато людей стикаються з труднощами в логічних і послідовних міркуваннях. Але дуже важливо зрозуміти, що навички міркування, як і будь-які інші, можна і треба в собі розвивати. Спочатку для цього варто розібратися в тому, що взагалі таке критичне мислення, і почати застосовувати на практиці прийоми.

Якщо звернутися до книги Дайани Халперн – американського психолога і фахівця в області психології мислення, можна побачити, що критичне мислення являє собою цілий комплекс основних навичок, таких як здатність давати оцінки, робити висновки, інтерпретувати та аналізувати, спостерігати і т. д. Крім того, критичне мислення використовує логіку і базується на рядку критеріїв інтелектуальності: ясності, правдоподібності, точності, глибині, значущості, кругозорі і справедливості. Складовими частинами, хай і в меншій мірі, тут є ще й ціннісні установки і творчу уяву.

Кажучи дещо інакше і простіше, критичне мислення можна охарактеризувати як пізнавальну активність, пов’язану із застосуванням розуму і інтелектуальних здібностей. Коли людина мислить критично оцінює і аналізує отримані дані, він використовує увагу, категоризацію, вибір, судження та інші подібні розумові операції. Застосування ж критичного мислення пред’являє людині ряд вимог.

Критичне мислення: навички, уміння і компетенції

Розглядаючи критичне мислення як процесу обдумування, ми побачимо, що воно потребує від людини наявності чималої кількості навичок. До таких належать:

 • Уміння визначати позицію іншої людини, його аргументи та висновки
 • Вміння оцінювати свідоцтва альтернативної позиції
 • Вміння неупереджено і об’єктивно оцінювати протилежні аргументи і свідоцтва
 • Уміння виявляти помилкові і хибні протиставлення, бачити підводні камені, читати між рядків
 • Уміння розпізнавати прийоми, що використовуються для надання конкретної позиції більшої привабливості порівняно з іншими, наприклад, всілякі способи переконання або хибну логіку
 • Вміння організовано міркувати і доповнювати процес обмірковування логікою і проникливістю
 • Уміння визначати достовірність та обґрунтованість висновків, керуючись розумними допущеннями і твердими свідоцтва
 • Уміння узагальнювати інформацію та поєднувати судження про докази для формування власної думки
 • Вміння представляти свою точку зору в обґрунтованою, організованою і переконливій формі

У 1987 році один з кращих американських педагогів Роберт Енніс також зумів визначити здібності і установки, пов’язані з критичним мисленням. Ними є:

 • Здатність до скептичного розгляду речей
 • Здатність до міркувань

Розмова про розвиток критичного мислення буде неповним, якщо ми не згадаємо про скептицизмі. З позиції критичного мислення скептицизм передбачає те, що людина піддає деякого сумніву абсолютно все, з чим стикається. Це зовсім не означає, що він не вірить всьому, про що чує або бачить – він просто визнає той факт, що його погляди можуть змінитися, якщо він отримає якісь додаткові відомості.

Критичне мислення пропонує застосовувати сумніви і скептицизм конструктивно, оцінюючи всю наявну інформацію. Завдяки цьому ми можемо висувати обґрунтовані та об’єктивні судження на тему того, що ми вважаємо продуктивним, правильним, вірним і навпаки. Також це значно підвищує ефективність прийнятих нами рішень.

Є люди, здаються більш довірливими порівняно з іншими, а є ті, хто налаштований більш скептично. Причина криється в особистих якостях, так і в життєвому досвіді людини. Але критичне мислення не є ні вродженою особливістю, ні рисою характеру – це конкретний метод, що дозволяє інтерпретувати події певним чином. Скептики можуть застосовувати впорядкований підхід, а довірливі люди – просто конструктивно піддавати все сумніву.

Що ж стосується міркувань, то тут більшою мірою мова йде про раціональному мисленні. Раціональність передбачає використання причин для пояснення явищ, подій, фактів. І міркування, як правило, завжди починаються саме від себе. Виглядає це приблизно так:

 • Спочатку людина знаходить причини: чому він вірить у щось або робить щось (при цьому він усвідомлює, що саме це за причини)
 • Потім він критично оцінює свої дії і переконання
 • У результаті він може пояснити причини своїх дій і переконань навколишнім

На перший погляд все це дуже просто, адже нам здається, що ми знаємо, чому й у що саме ми віримо. Але в деяких випадках нас починають долати сумніви, внаслідок чого власні переконання вже не здаються такими справжніми. В очі починає кидатися той факт, що в дійсності ми поняття не маємо про повноту інформації, якою володіємо, і починаємо думати: може бути, все, що ми чуємо або бачимо – це лише одна з варіацій?

Бувають також випадки, коли у нас немає впевненості в тому, чи правильно ми пояснюємо і вірно діємо. Тому необхідно вдаватися до розвитку спостережливості і вивчати підстави своїх власних міркувань, переконань і дій, оскільки тільки вони допоможуть нам провести якої б то ні було критичний аналіз.

Але не можна забувати і про те, що критичне мислення – це в основному критичний аналіз міркувань навколишніх. Щоб його проводити, ми повинні не тільки вміти знаходити основний аргумент іншої людини, але і бути в змозі аналізувати і оцінювати його деталі.

Будь-яке міркування, як власне, так і чуже, складається з аналізу свідчень і складених на їх основі висновків. Свідоцтва підтримують висновки. Ось, наприклад, ви вважаєте, що сьогодні прохолодно. Ви кажете комусь про це, але він з вами не згоден, і цікавиться, з чого ви це взяли. На доказ ви можете навести свідчення термометра і свої власні спостереження за погодою на вулиці. У цьому випадку вашими свідченнями стануть лід на землі і стовпчик термометра на низькому рівні.

А коли ми критично аналізуємо судження інших людей, ми можемо і повинні проводити наступні розумові операції:

 • Визначати міркування і зроблені на їх основі висновки
 • Аналізувати те, як співрозмовник вибирав, поєднував і впорядковано мав судження (так ми визначимо хід міркування)
 • Оцінювати, якою мірою міркування підтверджують висновки
 • Оцінювати обґрунтованість і доказовість міркувань
 • Визначати неточності в процесі міркувань

Міркування, подібні до розглянутого нами прикладу з погодою, ми застосовуємо буквально щогодини в звичайному житті. Але на навчанні або роботі нам потрібні дещо інші міркування – володіють формальною структурою (наприклад, звіти, есе, доповіді). І для формування таких міркувань потрібні додаткові навички, а саме:

 • Навички вибору і структурування міркувань (потрібен для підтвердження висновку)
 • Навичка послідовної аргументації
 • Навичка застосування логічного порядку
 • Навички ефективного застосування мовних засобів (потрібен для розуміння процесу міркувань)

Кожен, кого цікавить розвиток критичного мислення, повинен приділяти особливу увагу розвитку трьох базових компетенцій, на яких ґрунтуються всі інші. Серед цих компетенцій:

 • Уміння мислити. Критичне мислення – це здатність до впорядкування, категоризації, вибору, диференціювання, порівняння і протиставлення (рекомендуємо вам ознайомитися з цікавим матеріалом на цю тему тут).
 • Контроль емоцій. Критичне мислення є неупередженим процесом, але в будь-який момент можуть взяти гору емоції. Це нормально, адже нерідко доводиться робити вибір між різними позиціями і точками зору. Іноді можуть вибити з колії свідоцтва, які для нас неприйнятні, або несподівані аргументи. У більшості випадків емоційна нестабільність тільки погіршує ситуацію, і вміння контролювати свій емоційний стан є корисним і ефективним навиком, оскільки воно дозволяє спокійно привести логічні аргументи і переконати співрозмовника (радимо вивчити наші матеріали з управління емоціями – ви знайдете їх тут і тут).
 • Дослідження і знання. Навіть вміючи мислити критично, не завжди можна відшукати хороші і переконливі докази, не розбираючись в предметі. Критичне мислення – це ще і навик проведення власних досліджень. Пам’ятайте, що здатність знаходити дані по якому-небудь питанню полегшить вам життя, адже ви будете в змозі фіксувати важливу інформацію і приводити альтернативні докази, свідчення та пояснення (у доповнення до цьому обов’язково почитайте нашу статтю про 14 ключових навичок для критичного мислення – з неї ви отримаєте масу корисної інформації, яка безумовно стане в нагоді вам на практиці).

Критичне мислення, крім усього іншого, вимагає від людини наявності акуратності і точності, а також неприборканого прагнення знайти правильну відповідь. А означає це ось що:

 • Бути об’єктивним, тобто вміти поступитися своїми особистими уподобаннями, переконаннями та інтересами в процесі бесіди, щоб краще розібратися в темі і прийти до більш точного результату
 • Розглядати предмет з різних сторін, тобто дослідити інформацію з різних точок зору
 • Повторювати, тобто кілька разів обговорювати один і той же питання, щоб врахувати максимальну кількість деталей
 • Бути уважним до деталей, тобто розвивати спостережливість і приділяти час виявлення навіть самих дрібних подробиць, здатних призвести до прояснення питання в цілому
 • Визначати тенденції і закономірності, тобто аналізувати, впорядковувати інформацію і виявляти повторення і подібності
 • Розглядати віддалені перспективи і можливі результати, тобто мати на увазі, що представляється вірним зараз може потрапити під сумнів через деякий час

А ще однією найважливішою компетенцією, що сприяє розвитку ефективного критичного мислення, є не що інше, як самоаналіз. Здатність критично мислити, як ми вже говорили, означає здатність виносити точні судження. На цей процес впливають багато чинників, і знати про них слід неодмінно, т. к. отримати без цього знання об’єктивні відомості про події дуже і дуже проблематично.

Ці фактори можуть бути абсолютно різними. Так, можна виділити переконання, уподобання, звички, упередження, стереотипи, схильності, припущення; все те, що прийнятно і нормально для нас, і всі ті поняття і особисті якості, в яких ми ніколи не сумніваємося.

Людина, яка вміє мислити критично, дуже сприйнятливий до своїх слабких і сильних сторін. Він здатний міркувати і давати оцінку своїм інтересам, знань, мотивації, рівня компетентності і т. д. Він не нехтує сумнівами в своїх поглядах і перевіркою підтверджують їх свідоцтв.

Для усвідомлення своїх недоліків завжди потрібно мужність. Дізнатися про себе щось нове (і не завжди приємне) може бути болісно, тому що більша частина людей схильна думати про себе лише у позитивному ключі. Те ж стосується і власної системи переконань і цінностей – людина сприймає те, у що він вірить, як частину своєї натури, і це піддається сумніву з працею.

Не буде зайвим помітити, що в результаті критичного мислення людина ризикує опинитися по інший бік барикад, а значить, є ризик розійтися в поглядах з рідними, близькими, друзями, колегами. Відстоювання своєї точки зору – прерогатива сміливих і мужніх людей, особливо при ймовірності хибності своєї точки зору.

Виходячи з усього цього, вміння проводити якісний і об’єктивний самоаналіз, поряд з іншими розглянутими вище навичками і вміннями, є однією з найважливіших компетенцій в ракурсі критичного мислення. І в першу чергу потрібно формувати правильну самооцінку і тверезо і неупереджено ставитися до своїх недоліків і негативним рисам, і по можливості, якщо вже не усувати їх, то серйозно опрацьовувати – робити так, щоб вони не заважали вам в аналізі подій, явищ і фактів.

Критичне мислення, якщо воно розвинене правильно і в достатньому ступені, пропонує людині серйозні особистісні переваги порівняно з іншими людьми. Критично мисляча людина може набагато простіше здійснювати правильний і обдуманий вибір, завжди і скрізь має свою власну думку і вміє її відстояти і обґрунтувати, здатний не просто слухати, а чути оточуючих людей. Така людина може робити висновки, ґрунтуючись на аналізі свого досвіду і досвіду інших, ніколи не робить висновків, спираючись на неперевірену інформацію, набагато менше піддається маніпуляціям з боку.

Розвиваючи вищеназвані навички та компетенції, людина не просто вчиться критично мислити, він навчається зважено та чітко оцінювати наслідки своїх рішень, грамотно формулювати завдання і способи їх реалізації, стає відкритим для нової інформації і більш спокійним при зіткненні з чимось невідомим. І, що не менш важливо, критично мисляча людина вміє визнавати свої помилки і помилковість думки свого, і з повагою ставиться до думки інших людей, навіть якщо вона йде врозріз з його власним.

Користь критичного мислення проявляється не тільки в особистому житті, але й у професійній сфері діяльності та навчанні, впливаючи і на спілкування людини з оточуючими, і на розуміння речей, і на особисту ефективність, і на багато інших складових. І, беручи до уваги важливість цього питання, ми хочемо запропонувати вам кілька рекомендацій з розвитку критичного мислення та його застосування у навчанні і роботі (власне, і в особистій сфері дані поради теж будуть незамінні).

Критичне мислення в роботі та навчанні: рекомендації щодо розвитку і застосування

В цьому розділі уроку ми розглянемо рекомендації на кілька різних тем, самим безпосереднім чином стосуються практичного боку критичного мислення. І перша з них по праву вважається найбільш важливою – вона стосується розуміння.

1 Вчіться розуміти

Критичне мислення – це чудовий інструмент для більш глибокого розуміння речей, з якими ми стикаємося. Наприклад, на навчанні це може бути якась дисципліна, її основні теорії та аргументи; в роботі – сфера дослідження, сфера діяльності і т. п. Досить часто подібні об’єкти уваги обговорюються на семінарах, презентаціях, мозкових штурмах та інших заходах, які переслідують мету отримати оцінку й інтерпретувати результати.

Одним з кращих методів досягнення розуміння можна назвати самостійне виконання або ж повторення (відтворення) досліджень. Але, як і слід вважати, у навчальних закладах та на роботі (як, втім, і в повсякденному житті) у нас не завжди є час вивчити все, з чим ми стикаємося. Тому альтернативою глибокому розумінню, що приходить через час і достигающемуся через експерименти і життєвий досвід, може стати використання критичного аналізу досліджень і робіт інших людей.

Все, що потрібно для здійснення цього способу – навчитися критично аналізувати зроблене іншими людьми. Але для кого-то це цілком просто, а для когось- складно, і він без сумнівів, не перевіряючи і не аналізуючи, приймає на віру будь-які результати. Навчання критичного мислення припускає простий вихід з подібних ситуацій і застосовний до будь-якої області. Потрібно лише задати два питання: «Звідки я це дізнався?» і «Чому я вірю, що це так?».

Такий підхід ефективний і для студента, і для менеджера, і для бізнесмена, і для будь-якої звичайної людини, беззастережно довіряючи дослідженнями, які базуються на застарілих даних, неправильних міркуваннях, недостовірної вибірці і т. п. Багато дані, що випали з контексту і стали неактуальними, часто беруться в якості істинних протягом десятиліть, але з поточним положенням справ вже нічого спільного не мають, і це потрібно враховувати (більш докладно про роботу з даними і джерелами ми поговоримо в шостому уроці).

2 Вивчайте плюси і мінуси

Критика, в якому б контексті ми її не розглядали (академічному, професійному, повсякденному) означає проведення аналізу позитивних і негативних сторін чого-небудь. Необхідно навчитися знаходити як недоліки, так і переваги, а також переконливі аргументи на користь того й іншого. Тільки це дасть можливість адекватно оцінити, що ефективно, правильно і дієво, а що – ні.

Грамотна критична оцінка надає людині висновок, з якої саме причини щось вважається поганим чи хорошим, чому це щось не працює або, навпаки, має успіх. Пам’ятайте, що банальне перерахування плюсів і мінусів тут не пройде – все їх потрібно піддати ретельному вивченню.

3 Нічого не втрачайте і прагнете до всебічності

Майже в кожній сфері людської діяльності необхідно прагнути до критичної оцінки всього побаченого, почутого, прочитаного і т. д. І це актуально навіть у випадках з загальновизнаними науковими теоріями, перевіреними фактами, незаперечними доказами. Саме це можна назвати професійним критичним мисленням.

Намагайтеся ставити під сумнів і критичній оцінці абсолютно все: теорії, факти, галузі досліджень, думки, дані, методологію, інструментарії і т. д. Але не забувайте і про те, що можуть бути виключення. Приміром, практично все, що стосується релігії, ніколи не піддається сумнівам або обговорень. Це нетипово, але все ж має місце бути. Втім, є люди, які мислять критично навіть тут.

4 Оцінюйте міркування і дії, але не людини

Необхідно зрозуміти, що ідеї, роботи, теорії і дії не повинні ототожнюватися з людьми, які з ними пов’язані. Критичний аналіз ніколи не може бути вільний від особистого уваги людей, адже люди завжди приймають зауваження, критику і похвалу за свої творіння на свій рахунок.

Коли мислите критично по відношенню продукту діяльності когось з оточуючих, прагнете вдаватися до тактовності і конструктивному підходу. Будь-які зауваження, особливо ті, що можуть бути неприємні адресату, повинні бути представлені так, щоб він зрозумів і прийняв їх.

5 Уникайте крайнощів

Як у повсякденному житті, так і в навчанні та на роботі люди часто впадають у крайнощі і сприймають все тільки як правильне і неправильне, хороше і погане, біле і чорне. Але в більшості ситуацій у всьому, що стосується професійної сфери, науки або освіти, слід приймати речі як сукупності явищ або ймовірностей.

Приміром, одній з завдань вищої освіти є навчити людину ставити складні запитання, які передбачають складний і розгорнутий відповідь. Подібне можна знайти і в більшості спеціальностей.

Виходячи з цього, пам’ятайте, що відповісти на багато речей однозначно не можна, як і оцінити їх як єдино хороші або погані. Чим більше ми вивчаємо що-небудь, тим більш явно стає той факт, що дати однозначну відповідь на питання дуже важко. Згадайте слова давньогрецького філософа Сократа: «Я знаю тільки те, що нічого не знаю».

6 Працюйте з сумнівами і двозначністю

Сьогодні ми можемо зайти в інтернет і протягом лічених секунд отримати відповідь на будь-яке поставлене питання. Але в тих же наукових дисциплінах зустрічаються питання (особливо в нових сферах), відповіді на які фахівці шукають роками і навіть десятиліттями (та й гарантії отримання відповідей немає ніякої). Так що якщо ви прихильник готових відповідей, із застосуванням критичного мислення у вас може виникнути дискомфорт.

Одночасно з цим не слід вважати, що двозначні і невизначені відповіді – це щось неприйнятне. Наприклад, якщо ви пишете статті для сайтів або журналів, ви просто зобов’язані шукати перевірену інформацію, грунтуючись на всіх нюансах предмета, вивчених детально. Точно так само і в навчанні – якщо ви студент, ви повинні вчитися працювати з даними, отриманими вченими і фахівцями, щоб бути в змозі аргументувати свої міркування.

У будь-академічної діяльності та роботі (сюди ж можна віднести професійні наукові дослідження, в тому числі для сфер промисловості і бізнесу), будучи дослідником, ви повинні мати на увазі, що:

 • Точної відповіді може і не бути
 • На пошуки відповіді можуть піти роки
 • Знайдений відповідь може прояснити лише невеликий аспект всього питання

У випадку з навчанням, якщо ви студент, критичне мислення буде для вас означати:

 • Пошук найбільш точних і достовірних свідчень по цікавить питання
 • Оцінку якості свідчень, здатних довести ті чи інші твердження
 • Складання проміжних висновків з основою на факти
 • Побудова такої лінії міркувань, яка зможе провести слухачів, співрозмовників або читачів до висновків через докази
 • Пошук і вибір найбільш ефективних прикладів
 • Використання точних фактів з метою ілюстрації доказів

Навчання критичного мислення – процес, звичайно, непростий. Незважаючи на це, він дуже захоплюючий і цікавий, особливо якщо ви не займалися цим раніше. На вашому шляху буде безліч цікавих відкриттів, адже ви почнете помічати зміни у своєму власному розумовому процесі, реакціях на що надходить до вас інформацію, взаємодії з людьми в повсякденному житті.

А щоб зрозуміти, наскільки ви підготовлені до розвитку критичного мислення, а також визначити, чи користуєтеся ви їм вже зараз, ми пропонуємо вам пройти невеликий опитувальник та ознайомитися з результатами.

Опитувальник з критичного мислення

Отже, опитувальник складається з 25 тверджень, що стосуються вашої самооцінки. Все, що від вас вимагається, – це дати одну із запропонованих відповідей і оцінити його за чотирибальною шкалою:

 • «Повністю згоден»– 4 бали
 • «Згоден» – 3 бали
 • «Частково згоден» – 2 бали
 • «Не згоден» – 1 бал
 • «Повністю не згоден» – 0 балів

Ознайомтеся з твердженнями і запишіть відповіді на листок:

 • Я без вагань виявляю слабкі місця в роботі професіоналів та знавців
 • Мені легко залишатися сфокусованим на вимогах поточного завдання
 • Я розумію різницю в трактуванні слова «аргумент» в ракурсі критичного мислення
 • Я здатний проаналізувати структуру аргументації
 • Я можу критикувати когось, при цьому не відчуваючи себе «поганості»
 • Я розумію, що таке хід міркування
 • Я усвідомлюю, що мої справжні переконання здатні впливати на обговорювану проблему
 • Я здатний визначати хід міркувань у дискусії
 • Я здатний розпізнавати ознаки якої-небудь стадії у суперечці
 • Я без проблеми виділяю ключові моменти в досліджуваному матеріалі
 • Я легко вибудовую свою позицію, компоную факти в потрібній послідовності
 • Я можу виявляти неприпустимі методи, що використовуються для переконання
 • Я можу читати між рядків
 • Я можу легко оцінити факти, що підтримують якусь думку
 • Як правило, я завжди уважний до дрібних деталей
 • Я здатний грамотно розглянути різні позиції
 • Якщо мені не вистачає інформації, я можу звернутися до додаткових матеріалів
 • Я в змозі грамотно представити свої аргументи
 • Я можу розпізнавати структуру аргументів
 • Для мене просто розрізнити описовий матеріал від аналітичного
 • Для мене просто побачити непослідовність у суперечці
 • Я бачу закономірності і тенденції
 • Мені гранично ясно, що моє виховання і внутрішні установки здатні викликати упередження проти якоїсь думки
 • Я здатний давати оцінку джерел матеріалів
 • Мені зрозуміло, чому в наукових працях є терміни, які можуть по-різному тлумачитися
 • Тепер дайте оцінку своїх відповідей з означеної шкалою і порахуйте кількість балів (загальна сума не повинна перевищувати 100 балів).

  Інтерпретація результатів

  При оцінці тверджень і розстановці балів ви можете зіткнутися з додатковими питаннями на тему те, що ви знаєте про критичному мисленні, а що вам невідомо. Майте на увазі, що чим нижче буде ваш результат, тим більше це свідчить про те, що ваше вміння мислити критично потребує тренувань.

  БІЛЬШЕ 75 БАЛІВ: Найімовірніше, критичне мислення вже впевнено застосовується вами. Ця якість дуже цінна, і воно допомагає вам у вашому житті і діяльності, якою ви займаєтесь. Однак якщо ваш результат менше 100 балів, вам є над чим ще попрацювати. Наш курс – вам в допомогу!

  ВІД 45 ДО 74 БАЛІВ: Критичне мислення, безсумнівно, властиве вам, але необхідно систематично відточувати свої навички і оволодівати новими вміннями. Регулярно проводите самоаналіз, шукайте свої слабкі сторони і працюйте над собою. Обов’язково продовжуйте проходити наш курс.

  МЕНШЕ 45 БАЛІВ: Ваше вміння мислити критично проявляється дуже слабо, і вам потрібно збирати якомога більше інформації на цю тему і приділяти максимум часу навчанню. Читайте матеріали по темі, вивчайте тонкощі і особливості критичного мислення, прищеплюйте собі відсутні навички, опановуйте новими компетенціями. Як можна уважніше проходите даний курс.

  Тепер у вас є приблизна інформація про те, наскільки серйозно ви володієте критичним мисленням, а також знання про базові навички та компетенції, необхідних для оволодіння вмінням мислити критично. Для початку цього цілком вистачить. Далі ми продовжимо курс розмовою про науковий метод: з другого уроку ви дізнаєтеся, що це таке, як він пов’язаний з критичним мисленням, чому корисно використовувати його в життя і як цьому навчитися.

  Хочете перевірити свої знання?

  Якщо ви хочете перевірити свої теоретичні знання по темі курсу і зрозуміти, наскільки він вам підходить, можете пройти наш тест. У кожному питанні правильним може бути тільки 1 варіант. Після вибору одного з варіантів, система автоматично переходить до наступного питання.

  Статистика На весь экранИгра завантажується…

  Нагадуємо, що для повноцінної роботи сайту вам необхідно ввімкнути cookies, javascript і iframe. Якщо ви ввидите це повідомлення протягом довгого часу, значить налаштування вашого браузера не дозволяють нашому порталу повноцінно працювати.Урок 1. Критическое мышление: навыки, умения и компетенцииКирило Ногалес← Критичне мышление2 Науковий метод →