Про типології особистості Майерс-Бріггс написано або багато і незрозуміло, або мало і ще незрозуміліше. І, незважаючи на те, що тест на визначення нерідко критикується, він залишається важливим ключем для розуміння характеристик особистості. Якщо говорити узагальнено – з його допомогою визначається, як люди сприймають світ і приймають рішення. Багато західні компанії вимагають проходження тесту Майерс-Бріггс при працевлаштуванні. Також, за даними авторів Вікіпедії, близько 70% американських випускників проходять тестування з метою дізнатися свої сильні сторони і вибрати майбутню професію. Та й у цілому він дає можливість для самоаналізу, тому ми підготували для вас цю статтю і онлайн-тест.

Зміст:

 • Коротка історія
 • 4 дескриптора
 • Пройти онлайн-тест
 • 16 типів особистості: інтерпретація результатів
 • Коротка історія

  Передісторія появи типології сходить до робіт Карла Юнга, який в опублікованій у 1921 р. книзі «Психологічні типи» припустив, що основних психологічних функцій, що допомагають людині сприймати світ, чотири. Це – мислення, почуття, інтуїція і відчуття. Ця праця була набагато фундаментальніше, ніж уявлення американки Кетрін Бріггс, яка просто цікавилася відмінностями в різних характерах людей. Але, познайомившись з типологією Юнга, вона, підтримувана своєю дочкою Ізабель Бріггс-Майерс, почала детально вивчати дану проблематику і навіть опублікувала кілька наукових статей. Типів вона виділяла також чотири, і грунтувалася, за власним зізнанням, на роботах Юнга. Але пізніше теорію значно розширила дочка, надавши їй обриси сучасної.

  Сталося це в роки Другої світової війни. Саме тоді з’явився Myers-Briggs Type Indicator (MBTI – власне типологія, також часто використовується термін «соціоніка»). Це не була «гола» теорія – дослідниці спиралися на оригінальні випробування, ними ж складені. Мета досліджень була найблагороднішою: на основі тестування визначити індивідуальні особистісні переваги в роботі і підібрати жінкам, які повинні були замінити на виробництві пішли в армію чоловіків, заняття, де вони зможуть гідно проявити свої таланти. Вже пізніше, в 50-60-ті роки, про типологію позитивно відгукувалися видатні вчені, були проведені нові досліди, що дозволяють уточнити методику. Але крім послідовників, MBTI має і ряд критиків, які вказують на те, що типологія Майерс-Бріггс майже дублює дослідження К. Юнга в теоретичній частині і не завжди виявляє свою валідність на практиці.

  4 дескриптора

  Суть системи психологічного тестування MBTI полягає в тому, що, завдяки вимірюванню унікальних комбінацій особистісних факторів людини, можна передбачити його схильність до певного виду діяльності, спосіб його дій, характер рішень та інші особливості, що дозволяють йому відчувати себе комфортно і впевнено. Для чого були придумані, 4 шкали (дескриптора), за якими досліджується особистість:

  • орієнтація свідомості (інтроверсія-екстраверсія),
  • орієнтація в ситуації (здоровий глузд – інтуїція)
  • основа прийняття рішень (логос – пафос)
  • спосіб підготовки рішень (раціональність – ірраціональність)

  Розглянемо кожну шкалу детальніше:

  Шкала EI: орієнтація свідомості

  Інтроверти (I тип) не обов’язково замкнуті і некомунікабельні люди як це часто зображують «жовті» видання. Вони можуть бути товариськими і компанійськими, але черпають енергію і краще працюють наодинці з собою. Такі люди віддають перевагу думки, а не речі, тому перед тим, як щось сказати, завжди думають.

  На відміну від екстравертів (E-тип), у яких комунікабельність межує з балакучістю. Для них за щастя перебувати і працювати з іншими людьми. Проблеми вони вирішують не поодинці за закритими дверима, а шляхом обговорення, що дозволяє знаходити компроміс. Але і виникають такі ситуації найчастіше – природа людського спілкування, та ще й в надлишку, дає про себе знати.

  Простими словами, шкала EI розповідає про загальної орієнтації свідомості:

  • Е (екстраверт) — орієнтація на зовнішні об’єкти;
  • I (інтроверт) — орієнтація всередину, на самого себе.

  Шкала SN: орієнтація в ситуації

  Переклад слова «sensing» як «здоровий глузд» є не зовсім точним. Люди, що належать до S-типу, оцінюючи ситуацію, беруть до уваги всі деталі, які можна зрозуміти і відчути завдяки сенсорам» – зору, нюху, дотику. Вони спираються на зовнішні, вже відомі дані і послідовні у своїх рішеннях, які ретельно обмірковують і зважують. Вони завжди точні, для них не мають значення здогади, не підтверджені фактами, а першорядне значення має тільки те, що відбувається тут і зараз.

  N-тип більш схильний покладатися на інтуїцію. Найчастіше це люди з розвиненою уявою, для яких світ – це зосередження можливостей. Вони більш недбало ставляться до фактів, але здатні бачити картину глобально, прогнозувати різні шляхи розвитку подій.

  Простими словами, шкала SN — відображає обраний спосіб орієнтування в ситуації:

  • S (сенсорика ) — орієнтація на факти і отриманий досвід;
  • N (інтуїція) — орієнтація на передчуття, загальну інформацію.

  Шкала TF: основа прийняття рішень

  Прийняття рішень ґрунтується на відомій дихотомії: емоції та інтелект (IQ vs EQ). Т-тип – це люди, для яких логіка стоїть на першому місці. Вони слідують голосу розуму і приймають рішення, лише ретельно все обміркувавши. Представники даного типу добре аналізують інформацію, а також справедливі й об’єктивні.

  F-тип – це той чоловік, у якого ви не спишете завдання з фізики, але до нього першого підете, щоб поділитися своєю радістю чи горем. Це эмпаты, для яких природа людських почуттів майже завжди важливіше всього іншого. Це люди з розвиненим емоційним інтелектом, і саме він, а не логічність, найчастіше, керує їхніми вчинками.

  Простими словами, шкала TF — як людина приймає рішення:

  • T (мислення, логіка) — здатність раціонально зважити «за» і «проти»;
  • F (почуття, етика) — рішення приймаються емоційно.

  Шкала JP: спосіб підготовки рішень

  Ті, хто належить до Р-типу, не здатні до всеосяжного контролю і планування, але можуть сприймати багато інформації і відразу по декількох каналах. Вони многозадачны, добре справляються з роботою в стислі терміни, не панікують, коли щось йде не так. Таким людям зміни даються дуже легко, адже вміння пристосовуватися – їхня сильна сторона.

  J-тип, навпаки, однозадачны, схильні до планування та алгоритмізації. Для них важлива насамперед стабільність, вони намагаються виключити хаос і підійти до вирішення будь-якої проблеми у всеозброєнні, попередньо все продумавши. Такі люди здатні добре ставити цілі, визначати пріоритети та досягати результату.

  Простими словами, шкала JP — як готується рішення:

  • J (судження і раціональність) — планування і впорядкування;
  • P (сприйняття і ірраціональність) — прагнення орієнтуватися за обставинами, уміння адаптуватися.

  Пройти онлайн-тест з 20 питань

  Тест Майерс-Бріггс, поряд з багатьма іншими популярними у світовій практиці тестами, включений в курс «Самопізнання». Пройшовши його, можна отримати детальну характеристику своєї особистості, слабких та сильних сторін, схильностей, щоб краще розібратися в собі і використовувати ці знання для саморозвитку.

  Наведений нижче тест дозволить визначити, до якого «полюса» для кожної дихотомії більш схильний людина. Тест містить 20 питань: по 5 запитань для кожного дескриптора. Саме непарна кількість питань для кожної шкали дає можливість отримати вашу схильність до того чи іншого полюсу (парна кількість дало б можливість отримати проміжний результат: 50 на 50).

  Перед початком тесту, важливо зрозуміти наступні речі:

 • Ніякі питання жодного, навіть самого докладного, опитувальника не можуть охопити всю поведінку людини. Даний тест дозволяє лише «окреслити рамки» і вказує на ухил, а не на всеосяжне домінування одних властивостей іншими.
 • Незалежно від приналежності до якого-небудь типу, кожна людина використовує у повсякденному житті обидва полюси переваг, але в різній мірі. Наприклад, ми можемо бути товариськими з добрими знайомими, але частіше бути інтровертами.
 • При відповіді на питання вибирайте той варіант, який здається найбільш привабливим і комфортним для вас у більшості життєвих ситуацій. Якщо обидва варіанти не подобаються, то вибирайте найменш непривабливий варіант.
 • Пройшовши тест, ви дізнаєтеся не тільки свій тип особистості, але і отримаєте невелике пояснення результату. Не забудьте відповісти на всі питання, для цього найзручніше йти по порядку.
 • Дізнайтеся свій тип креативності по типології Майерс-Бріггс

  1. У компанії ви:
  є ініціатором розмови
  чекаєте, коли до вас звернуться

  2. Ви в більшій мірі:
  практик
  теоретик

  3. Приймаючи рішення, вам легше мати справу з:
  правилами і стандартами
  власними почуттями

  4. Ви відчуваєте себе краще, коли:
  вже зробили покупку
  маєте можливість зробити покупку

  5. На вечірках ви:
  затримуєтеся допізна, все більш оживляетесь
  йдіть рано, відчуваючи втому

  6. Виконуючи звичайну роботу, вам приємніше:
  робити її загальноприйнятим способом
  винайти власний спосіб

  7. Частіше ви людина:
  холоднокровний і спокійний
  серцевий і співчутливий

  8. В більшості випадків слід:
  керувати ходом подій
  покладатися на природний хід подій

  9. Коли Ви перебуваєте в суспільстві, ви зазвичай віддаєте перевагу:
  брати участь у спільній розмові
  розмовляти з кожним окремо

  10. Коли ви читаєте в своє задоволення, вам подобається, коли письменник:
  чітко говорить, що він має на увазі
  викладає думки в незвичайної, оригінальної формі

  11. Вас більше приваблює:
  послідовність і логічність міркувань
  гармонійність людських відносин

  12. Ви можете сказати, що ви в більшій мірі:
  серйозний і вольова людина
  легко ставиться до життя вільна людина

  13. Ви зазвичай:
  можете легко розмовляти практично з будь-якою людиною протягом будь-якого часу
  можете знайти тему для розмови лише з небагатьма людьми і тільки в певних ситуаціях

  14. Вас скоріше можна назвати:
  людиною виконавчим
  вигадником

  15. Яке слово з пари вам більше подобається:
  переконливий
  зворушливий

  16. Яке слово з пари вам більше подобається:
  методичний
  спонтанний

  17. Яке слово з пари вам більше подобається:
  товариський
  поміркований

  18. Яке слово з пари вам більше подобається:
  зрозумілий
  красивий

  19. Яке слово з пари вам більше подобається:
  справедливість
  співчуття

  20. Дотримання розкладу в справах:
  приваблює вас
  сковує вас

  ДІЗНАТИСЯ

  Результат:

  ?

  16 типів особистості: інтерпретація результатів тесту

  Ви отримали результат, який є одним з 16 типів особистості, які утворюються в результаті перетину описаних вище 4-х дескрипторів, що містять по 2 елементи (чотири в квадраті – 16). Ці 16 типів надано умовне загальне ім’я для кожного типу, щоб було простіше орієнтуватися:

  Реаліст, адміністратор, керівник (ESTJ: екстраверт, сенсорик, логік, раціонал). Дуже працездатний, соціально-адаптований тип, завжди відчуває необхідність доводити розпочату справу до завершення. Планує діяльність, практично ставитися до оточуючих речей. Схильний проявляти любов і турботу про близьких, любить гучні веселощі, компанії. Добродушний, але резковат, може бути запальним і впертим.

  Бачать світ таким, «яким він є», переводять свої сприйняття на об’єктивний мову. Відчувають необхідність в тому, щоб нав’язувати свої оцінки оточуючих, встановлюючи твердий порядок дій, який спирається на певну програму. Керувати порядком де-небудь – саме природне заняття для них.

  • 11% чоловіків
  • 6% жінок

  Командир, підприємець (ENTJ: екстраверт, інтуїт, логік, раціонал). Здатний чітко виділяти власні можливості і здібності, легко надихається і починає нові справи, захоплюється динамічними видами спорту, які дарують екстремальні відчуття. Відчуває нові тенденції, йде на ризик, покладаючись на інтуїцію. З упевненістю використовує в роботі нові технології, глибоко аналізує себе і навколишній світ. Схильний до позитивного мислення і близького спілкування з людьми.

  Мають потребу в контролі і незвичайні здібності до лідерства. Вони розкриті навстіж, назустріч незліченною можливостям і смислам, які переводяться на мову об’єктивних розумових операцій і призводять до впорядкованої та своєчасної діяльності. Для них життя розкривається в боротьбі, в суперечці, в схлестывании з оточуючими в ім’я пізнання.

  • 3% чоловіків
  • 1% жінок

  Організатор, інспектор (ISTJ: інтроверт, сенсорик, логік, раціонал). Любить порядок і строгість, глибоко вникає в роботу, аналізуючи інформацію з різних сторін. Відрізняється якоїсь педантичністю. Реально дивиться на речі, береться за справу тільки якщо точно знає, що зможе його завершити. Викликає довіру, але воліє короткі ділові контакти з іншими людьми.

  Мають почуття відповідальності. Їх поведінка орієнтоване на кінцевий результат. Об’єктивна, конкретна, найближча інформація в них негайно передається «всередину» і уважно аналізується. Їх схильність до всього, що знаходиться «тут і тепер», не дозволяє їм нічого приймати на віру або припускати що-небудь. Все, що вони бачать, є для них об’єктивна і відчутна реальність, в якій вони негайно наводять певний порядок.

  • 16% чоловіків
  • 7% жінок

  Увещеватель, наставник (ENFJ: екстраверт, інтуїт, етик, раціонал). Дуже емоційна особистість, схильний до емпатії і прояву широкого спектру емоцій. Володіє виразною мімікою і красномовством. Здатний передбачити різні події і готуватися до них заздалегідь. Вловлює невідповідності в словах і емоції інших людей. Часто не впевнений у любові партнера, схильна до ревнощів.

  Їх увага зосереджена на тих, хто їх оточує, і вони прекрасно розуміють, хто потребує. Їх багата уява і надихаюча натура виражають себе досить конкретно і організовано, що дозволяє їм здійснювати свої фантазії. Мають здатність до інтуїтивного осягнення ситуації при уважному і турботливому ставленні до позиції всіх учасників.

  • 3% жінок
  • 2% чоловіків

  Вчитель, вихователь, ентузіаст (ESFJ: екстраверт, сенсорик, етик, раціонал). Здатен впливати на людей за допомогою емоційного тиску, при цьому добре ладнає з ними, може підняти настрій, схильний жертвувати власними інтересами заради іншої людини і проявляти любов і турботу про близьких. В роботі всього добивається самостійно, любить, коли інші люди підкреслюють його достоїнства.

  Схильність до вирішення забезпечує їх всім необхідним для того, щоб було легко встановлювати контакти з ким би то не було. Їх суб’єктивна чутливість привносить гармонію в будь-яку ситуацію, одночасно намагаючись впорядкувати її, направити хід подій по певному руслу, і роблять вони це м’яко, але наполегливо.

  • 17% жінок
  • 8% чоловіків

  Аналітик, провидець, натхненник (INTJ: інтроверт, інтуїт, логік, раціонал). Вміє відрізняти головне від другорядного, не любить пустих розмов, схильний до чіткого практичному мисленню. В роботі цей тип любить використовувати незвичайні ідеї, при цьому демонструючи свою незалежність. Використовує інтуїцію там, де не знає точних відповідей. Не любить шумних компаній, відчуває труднощі у налагодженні стосунків з іншими людьми.

  Їх багатий внутрішній світ зберігає в собі безмежні можливості, які реалізуються у вигляді прагнення все поліпшити і вдосконалити. Слова, плани, проекти, ідеї, люди – все їм хочеться зробити краще, ніж є насправді. На їхню думку, навіть найкраще, що можна зробити ще кращим. Прагнуть до завершеності.

  • 3% чоловіків
  • 1% жінок

  Натхненник, консультант, порадник, гуманіст (INFJ: інтроверт, інтуїт, етик, раціонал). Тонко відчуває характер відносин між людьми, надає велике значення довірі, не прощає зрад. Вміє виявляти приховані здібності інших, наділений талантом вихователя. Захоплюється самоосвітою, люди часто звертаються до нього за порадою. Дуже ранимий, важко переносити агресію і брак любові.

  Їх рушійна сила – інтуїція, спрямована всередину, – постачає їм невичерпний потік ідей і можливостей. І чим більшу роль відіграє у INFJ інтроверсія, тим більше текучої, податливою і відкритої їм здається життя. Але зовнішній світ змінює напрям потоку натхненної творчої активності: вони відчувають покликання служити людям і здійснюють це досить організовано і упорядковано.

  • 2% жінок
  • 1% чоловіків

  Виконавець, охоронець, захисник (ISFJ: інтроверт, сенсорик, етик, раціонал). Розпізнає награність і фальш у відносинах, ділить людей на своїх – чужих, керуючи психологічною дистанцією. Відстоює свої погляди і принципи. Вміє постояти за себе і своїх близьких, не переносить моральної переваги інших людей. Вміє глибоко аналізувати себе та інших.

  Акуратні, добродушні, дотримуючись порядку і у вищій ступеня виконавчі і дбайливі, вони черпають сили в самих собі і у всьому тому, що бачать, чують, відчувають, сприймають на дотик і пробують. Сили ці спрямовані на служіння оточуючим, при цьому вся діяльність чітко розрахована і розпланована. Бачать своє призначення в тому, щоб допомагати іншим і робити їх щасливішими.

  • 19% жінок
  • 8% чоловіків

  Винахідник, шукач, мрійник (ENTP: екстраверт, інтуїт, логік, ірраціонал). Відрізняється широким колом інтересів, вміє пристосовуватися до нових умов і легко переходить до нових методів роботи. Є генератором ідей, не любить традиції і рутину. Уміє пояснювати складні ідеї, будучи в них першопрохідцем. В більшій мірі схильний до синтезу в мисленні, створює нову ідею з готових складових.

  Їх винахідливість постійно шукає застосування в самих різних професійних і непрофесійних сферах. Вона бере початок у схильності до інтуїції, що відкриває перед ними безмежні можливості, у поєднанні з їх об’єктивною здатність до прийняття рішень, спрямованої на навколишній світ. Це призводить до того, що все перетвориться в ідеї та схеми. Їх більше приваблюють нові ідеї, вони знаходяться в безперервному напрузі діяльності.

  • 4% чоловіків
  • 2% жінок

  Непосида, маршал, реаліст (ESTP: екстраверт, сенсорик, логік, ірраціонал). Схильний застосовувати фізичну силу з метою досягти перемоги будь-якою ціною. Перешкоди тільки посилюють його бажання виграти. Любить керувати, не виносячи підпорядкування. Аналізуючи ситуацію, любить складати конкретний план дій, чітко йому слід.

  Їх увага спрямована на людей і світ об’єктів. Збір інформації відбувається за допомогою п’яти органів чуття. Надалі інформація оцінюється і аналізується об’єктивно, але при цьому вони залишаються рухливими і доступними для нових альтернатив. Здатні дати швидкий, точний, практично цінний, об’єктивний і ясно виражений відповідь у будь-якій ситуації.

  • 6% чоловіків
  • 3% жінок

  Медіатор, чемпіон (ENFP: екстраверт, інтуїт, етик, ірраціонал). Здатний тонко відчувати інших людей, що володіє розвиненою фантазією. Любить творчу роботу, не переносить одноманітність і рутину. Товариський, любить давати слушні поради в сфері взаємодії з людьми.

  Поєднання схильності до екстраверсії, інтуїції, чутливості і сприйнятливості дає їм унікальну здатність до ефективної співпраці, участі в різноманітних підприємствах і вміння протистояти несподіванок. Сприймають життя в розмаїтті її можливостей і тлумачать ці можливості з точки зору їх впливу на людей. Все це супроводжується активною взаємодією з навколишнім світом, а їх допитлива позиція дозволяє їм орієнтуватися в постійній зміні ситуацій.

  • 10% жінок
  • 6% чоловіків

  Аніматор, політик, діяч (ESFP: екстраверт, сенсорик, етик, ірраціонал). Здатний бачити можливості інших, використовуючи ці знання з метою маніпуляції. Керує більш слабкими, чітко визначаючи їх слабкі місця. Любить тримати дистанцію у спілкуванні скоріше керується власними інтересами. В очах інших намагається виглядати неабиякої оригінальною особистістю, але часто таким не є.

  Для них досить надійно тільки те, що має відношення до «тут і тепер». Живуть, в основному, заради цього моменту. Більше починають, чим закінчують. Зосередженість на негайні результати робить їх нетерпимими до різного роду процедур, шаблонами та іншими перешкодам. Намагаються використати кожну хвилину для того, щоб вступити в корисну бесіду. Прагнуть до гармонії людських взаємин.

  • 10% жінок
  • 7% чоловіків

  Архітектор, критик, аналітик (INTP: інтроверт, інтуїт, логік, ірраціонал). Цей тип – ерудит з філософським складом розуму. Обережний, приймає рішення тільки з впевненістю в його правильності, аналізуючи минуле в його зв’язку з майбутнім. Не любить бурхливих проявів емоцій, цінує затишок і комфорт.

  Задума спонукає їх досліджувати все, що постачає їм інтуїція. Їх прагнення до об’єктивності вимагає ретельного аналізу всієї інформації, а їх неупередженість і рухливість забезпечує сприйнятливість до несподіваних і новими фактами, якими б вони не були. Така комбінація предрасположений призводить до постановці парадоксальною мети: вони вічно намагаються зібрати в єдине ціле постійно зростаюча кількість даних. Однак постійний приплив нових повідомлень і фактів цьому перешкоджає. І в результаті всі думки, ідеї і плани, як би остаточно вони були сформульовані, в останній момент неминуче змінюються, лише «нові дані про зовнішніх або внутрішніх впливів стають доступними для дослідника. Тому вони знаходяться в постійній напрузі.

  • 5% чоловіків
  • 2% жінок

  Майстер, умілець (ISTP: інтроверт, сенсорик, логік, ірраціонал). Відчуття є для нього головним джерелом пізнання світу. Проявляє емпатію, тонко відчуває і любить інших людей, відкидає штучність і фальш. Відрізняється технічним складом розуму, любить працювати руками, при цьому завжди вкладаючись в потрібні терміни.

  Зосереджені на собі, схильні до об’єктивності у прийнятті рішень, вони більш схильні вичікувати, аналізувати ситуацію, а не відразу пропонувати своє рішення і кидатися в бій. Їх погляд на світ гранично конкретний, але в поєднанні з властивою їм відкритістю це може призводити до більш непередбачуваним вчинкам, ніж цього можна було б очікувати.

  • 9% чоловіків
  • 2% жінок

  Споглядач, лірик, цілитель (INFP: інтроверт, інтуїт, етик, ірраціонал). Мрійлива і лірична особистість, вміє інтуїтивно прогнозувати події, добре розбирається в людях, любить і відчуває їх. Володіє хорошим почуттям гумору, викликає розташування інших людей. Велике значення цей тип надає зовнішньому вигляду. Не вміє економити, а під час роботи любить довго відпочивати.

  Прагнення до самопізнання, самовизначення та злагоді з самим собою. Завдяки якостям інтровертів, їх роздуми спрямовані на самих себе, властивості интуитивистов забезпечують їх почуттям нескінченних можливостей, ув’язнених в людині. Чутливість змушує задуматися про те, як використовувати ці можливості до своєї власної користь і на благо оточуючих, а якості сприймаючого дозволяють зберігати сприйнятливість до постійного потоку нової інформації.

  • 5% жінок
  • 4% чоловіків

  Вигадник, композитор (ISFP: інтроверт, сенсорик, етик, ірраціонал). Вміє насолоджуватися життям, спокійно переносить одноманітність і рутину. Легко уживається з людьми, поважаючи їх особистий простір, при цьому вимагаючи від них такого ж ставлення. Любить жартувати, розважати, уникає конфліктних ситуацій. Часто є помічником, любить відчувати себе потрібним і значимим в очах інших людей.

  Ніжні і дбайливі, відкриті і рухливі, задумливі і стримані, практичні і приземлені. Це люди, яким не хочеться керувати і впливати на інших, які не прагнуть переробити світ і навіть до кінця зрозуміти його, а приймають таким, який він є.

  • 10% жінок
  • 8% чоловіків

  Ми будемо раді, якщо в коментарях ви вкажіть свій тип особистості і розкажіть свою думку і враження про тесті. Також зверніть увагу на наш тренінг з психології, а також на тест MBTI за визначенням типу креативності.