Психологічні тригери

Психологические триггеры

Психіка людини являє собою дуже складний для розуміння механізм, що підкоряється своїм законам і принципам. Неможливо дати якусь одну опис його роботи, яке могло б бути придатним для всіх людей взагалі і для кожного окремо. Ні, ми, звичайно, можемо дати певну характеристику психічних процесів, що протікають в організмі людини, спробувати виявити якісь загальні закономірності і схеми, але глибинна суть феномену виникнення певних психічних реакцій все одно залишиться для нас загадкою.

Незважаючи на це, вивчення людської психіки і дослідження в цій області не припиняються, а, навпаки, модернізуються і доповнюються новими методами, розробками, ідеями. І одними з найбільш цікавих і мають сьогодні найбільшу актуальність досліджень є дослідження психологічних тригерів, теми яких і присвячений даний матеріал. Але перш ніж приступити безпосередньо до їх обговорення, слід сказати декілька слів про емоції.

Емоції

Емоції є одними з найбільш яскравих явищ, наочно відображають психічні стани людини. Але що ми знаємо про них?

Якщо звернутися до офіційних джерел, то в них можна знайти наступне опис емоцій:

Емоція є емоційним процесом невеликої тривалості, який відображає оціночне ставлення людини до вже існуючих або можливих життєвих ситуацій. У психологічній науці емоції виділяють серед інших емоційних процесів, таких як настрої, почуття й афекти. Однак представлене визначення не слід вважати вичерпним і загальновживаним, т. к. феномен емоцій навіть у наш час вивчений вкрай слабо і різні дослідники можуть трактувати його визначення по-різному.

Але ось що відомо про емоції точно: як правило, емоції виникають тоді, коли є якийсь зовнішній подразник. Іншими словами, перед появою емоції органи чуття людини (ніс, вуха, очі, мова, шкіра) завжди приймають який-небудь сигнал із зовнішнього світу. Після цього відбувається передача отриманої органами почуттів інформації в мозок, і вже на наступному етапі ця інформація трансформується в емоцію, яка може проявлятися як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні.

В якості зовнішніх подразників (джерел сигналів із зовнішнього світу) можуть виступати запахи, смакові відчуття, явища навколишнього світу і події в ньому (наприклад, свято або аварія), добрі чи сумні звістки, почуті, побачені або прочитані історії, анекдоти і т. п. Т. е. усе те, що може чинити на людину і його організм будь-який вплив. Таким чином, емоції безпосередньо пов’язані з зовнішніми подразниками. Дані зовнішні подразники і називаються тригерами. Ці тригери приводять в дію ще одну групу тригерів, званих психологічними.

Психологічні тригери

Психологічні тригери (від англійського слова «trigger» — спусковий гачок) є автоматичними поведінковими реакціями людей, які виникають як відповідь на який-небудь, переважно зовнішній подразник (розглянутий нами вище тригер).

Як же діють психологічні тригери, і які їх особливості?

Особливості психологічних тригерів

Давайте візьмемо в якості прикладу ситуацію, в якій ви стали свідком якоїсь надзвичайної події. Вашою першою реакцією, як правило, стане переляк або страх від раптової появи звукового подразника, наприклад, криків людей або шуму від удару автомобілів, що зіткнулися. Після того, як ви трохи, як кажуть, прийдете в себе, цілком ймовірно, вами опанує смуток чи якась інша негативно забарвлена емоція. У цій ситуації тригером є надзвичайна подія, адже саме воно спричинило виникнення будь-якої вашої емоції і проявів ваших почуттів.

Таким же тригером може виступати і яке-небудь слово, яке ви почули з розмови, і будь-яка інша інформація. Ось чудовий приклад: у сфері продажів для схиляння споживача до здійснення певного вибору фахівці нерідко застосовують тригери – особливі фрази або візуальні об’єкти. Всім нам знайомі рекламні банери з написами типу: «Не пропустіть свій шанс! Тільки сьогодні! Першим покупцям знижка до 30%!» і т. п. Тут можна побачити, що рекламний слоган (тригер) спрямований на активізацію психологічного тригера відчуття втрати або жадібності, адже в ньому йдеться про те, що людина може втратити унікальний шанс, і тільки сьогодні у нього залишилася остання можливість придбати товар або послугу за зниженою вартістю. Причому, подібних прикладів можна навести безліч, а самі тригери в рекламі можуть бути спрямовані на збудження абсолютно різних емоцій, таких як тривога, щастя, жалість і т. п. ж це буде Залежати від типу наданих товарів або послуг.

Кажучи інакше, емоційні тригери можуть застосовуватися чітко представляють собі їх зміст людьми або організаціями для того щоб вплинути на людей, які психологічну природу тригерів не розуміють, т. е. тригери служать засобом маніпуляції свідомістю і поведінкою людей. Якщо ж людина має уявлення про своїх емоційних тригерах, усвідомлює та розуміє їх, це приводить його до більш глибинного розуміння своєї особистості та до стану усвідомленості.

Тригери в психології

Психологи вживають поняття «тригер» для інтерпретації людських поведінкових реакцій і позначення процесу, в якому події і явища зовнішнього світу змушують людину автоматично реагувати певним чином. Механізм, що приводить в дію весь цей процес і називається тригером. Цікаво також і те, що відповідна реакція людини на тригер далеко не завжди являє собою кращий спосіб реагування. У деяких випадках вона навіть може стати причиною заподіяння людиною шкоди як оточуючим, так і самому собі. До деструктивних варіантів реагування на тригери можна сміливо віднести антисоціальна поведінка, лайка, вживання наркотичних засобів, зловживання алкоголем, куріння, переїдання і т. д. Такі реакції на зовнішні подразники є автоматичними, а дослідження, що проводилися вченими в цій галузі, показали, що люди в безлічі випадків не здатні контролювати механізм роботи психологічних тригерів.

Багато людей не можуть здійснювати свідомий контроль над своїми поведінковими звичками. Згідно з їх власними словами, після якоїсь події, що чинить на них сильний вплив (запустив механізм тригера) вони миттєво опиняються в якомусь непритомному стані, і тільки по закінченні певного часу, приходячи в себе, розуміють, що перебували, немов у дурмані, піддаючись неконтрольованого поведінки. І в більшості випадків ці люди не можуть чітко відтворити в пам’яті ті моменти, коли ними опанувало дурманное стан. Виходить, що тригери працюють автономно, будучи як би інтегрованими в психіку людей. І якщо тригери, викликають позитивні емоції, можна назвати конструктивними, то тригери, які викликають негативні емоції, можуть впливати на особистість, життя і діяльність людини негативний вплив. І в цьому випадку необхідно навчитися контролювати їх.

Контроль тригерів

Розвиток навички роботи з тригерами вимагає від людини не просто регулярного тренування, але і максимально уважного ставлення до себе самого: до своїм психічним станом і їх проявів, до того, що і викликає в ньому певні реакції і емоції, що заставялет його діяти тим або іншим чином і здійснювати ті чи інші вчинки.

У тих випадках, коли людина розуміє, що схильний триггерному реагування і схильний впадати в несвідомі стану, він ні в якому разі не повинен звинувачувати в цьому себе. Найголовніше – це відшукати причини, які запускають в ньому психологічні тригери і змушують вдаватися свої слабкостям, втрачаючи контроль над своєю поведінкою.

Така людина повинна зрозуміти, що є «спусковим гачком» саме для нього. І тільки після цього стане можливим пошук альтернативних способів поведінки, в яких імпульс тригера буде придушувати в самому початку свого виникнення.