Щоб розвивати своє творче мислення, важливо розуміти, які існують чинники розвитку креативності. Адже креативність людини – це неоднорідне властивість має кілька характеристик. У цій статті написано, як оцінити творчі здібності людини, а також будуть виділені ключові характеристики і фактори творчості (креативності).

Найпоширенішими властивостями творчого мислення, є характеристики, виділені знаменитим американським психологом Джоєм Підлогою Гилфордом (Joy Paul Guilford) ще 60-ті роки минулого століття.

Джой Підлогу Гілфорд (1897 -1987)— американський психолог, професор декількох університетів США. Джой Підлогу Гілфорд досліджував різні сторони людського інтелекту (пам’ять, мислення, увагу, творчість та темперамент). Він також є засновником моделі структури інтелекту. Про проблеми розвитку і оцінки людської креативності, можна прочитати в його книзі: «Intelligence, creativity, and their educational implications», написаної ще в 1968р.

У 1968 році Джоєм Підлогою Гилфордом були виділені чотири основних характеристики креативності:

1. Продуктивність, швидкість або продуктивність (fluency) —фактор характеризує швидкість творчого мислення і визначається загальним числом створених нових ідей і предметів в одиницю часу. Чим вище творча продуктивність людини, тим більше нових ідей він готовий створювати. Розвивається креативна швидкість в основному з досвідом: добрим знанням алгоритмів генерування нових ідей, а також практикою застосування цих алгоритмів. Засновник «теорії розв’язання винахідницьких завдань» Генріх Альтшуллер говорив, що багато винаходили поступово набувають навички продуктивності творчого процесу і здатні швидко пропонувати нові рішення.

2. Гнучкість (flexibility)— цей фактор характеризує здатність пропонувати творчі рішення, засновані на різних алгоритмах або з різних областей знань. У людини може бути висока творча продуктивність, проте всі його ідеї можуть бути однорідними. Тому гнучкість мислення є найважливішою властивістю креативності. Одним з факторів розвитку гнучкості творчого мислення є вміння застосовувати різні фрейми і моделі сприйняття.

3. Оригінальність (originality)— фактор характеризує своєрідність креативного мислення, незвичність підходу до вирішення творчих завдань і визначається кількістю рідкісних креативних рішень та оригінальністю структури відповіді. Для розвитку оригінальності творчого мислення важливо не тільки знати алгоритми розриву шаблону, фреймінгу, але і володіти особистісними якостями, які виділяють вас серед інших людей. Адже оригінальність характеризується несхожістю на інших, і тому не є властивістю собі, а залежна від зовнішнього середовища. По суті, оригінальність креативного мислення не є ключовою характеристикою творчого процесу, але ця характеристика показує наскільки мислення людини здатне давати неординарні відповіді.

4. Складність (elaboration)— визначається деталізованістю образів творчого мислення, розробленістю запропонованих ідей. Творчий процес для багатьох людей характеризується досить поверхневим мисленням. Однак іноді важливо, щоб креативність людини була логічною, обгрунтованою. Наприклад, винахідник повинен створювати нові продукти з продуманим механізмом роботи, які виконують певну поставлену мету. А інноваційний підприємець повинен пропонувати рентабельні бізнес-ідеї, на які є попит. Властивість складності креативного мислення спрямоване на розуміння життєздатності ідей і професіоналізму творчої людини.

На основі цих чотирьох властивостей креативності було створено безліч тестів, які перевіряють якість творчої діяльності людини. Основоположником цих тестів також є Джой Підлогу Гілфорд.