Багато людей досить часто порівнюють характер людини з його темпераментом. Нерідко навіть вони вважаються тотожними один одному. Однак якщо звернутися до наукових поглядів, то можна побачити, що з приводу взаємодії характеру і темпераменту існує кілька точок зору: одні вчені ототожнюють їх (А. Ружицький, Е. Кречмер), інші протиставляють їх і акцентують увагу на суперництво між ними (Ст. Вирениус, П. Вікторів), треті вважають темперамент складової характеру (С. Городецький, С. Рубінштейн), останні впевнені, що темперамент – це природна основа характеру (Б. Ананьєв, Л. Виготський).

Взаємодія характеру та темпераменту

Якщо виходити з суто матеріалістичного розуміння речей, то можна сказати, що характер і темперамент схожі у своїй залежності від фізіологічних особливостей індивіда. Процес формування характеру знаходиться в залежності від властивостей темпераменту, який тісно взаємодіє з властивостями нервової системи. Важливо також знати, що риси характеру проявляються тільки тоді, коли вже добре розвинений темперамент, тобто темперамент служить базою для розвитку характеру, а також визначає в ньому такі риси як інертність реакції, рухливість, врівноваженість, адаптивність. Але характер аж ніяк не визначається темпераментом і люди зі схожими властивостями темпераменту можуть бути абсолютно різними за характером. Особливості темпераменту можуть, як сприяти, так і протидіяти процесу формування якихось рис характеру, вони навіть можуть вступати в конфронтацію з ними.

У людини, характер якого вже сформовано, темперамент втрачає свою самостійність як форми прояву особистості і стає його динамічним аспектом, заключаясь в його конкретній емоційної спрямованості, швидкості, з якою протікають психічні процеси і прояви особистості, а також в конкретній характеристиці її дій і рухів. Також потрібно зауважити, що на формування характеру впливає і система умовних рефлексів, які утворюються у відповідь на регулярно повторюваний комплекс подразників. Ці умовні рефлекси також називають динамічними стереотипами. На їх формування впливає ставлення індивіда до навколишнього оточення; і вже це зумовлює зміни до порушення, гальмування, рухливості нервових процесів, тобто у функціонуванні нервової системи взагалі. Риси характеру і темпераменту пов’язані між собою органічно, та їх взаємодія відбувається в єдиній структурі людини, завдяки чому утворюється нероздільна інтегральна характеристика його індивідуальності.

Незважаючи на те, що характер визначають як одну з індивідуальних особливостей особистості, в його структурі виокремлюють загальні риси, характерні для конкретної категорії людей. І навіть у найбільш, здавалося б, незвичайного людини можна виділити межу, яка автоматично визначить його приналежність до групи людей зі схожою поведінкою. В цій ситуації слід говорити про типових рисах характеру. На думку відомого вітчизняного психолога М. Д. Левітова, тип характеру є конкретним вираженням в характері індивіда рис, загальних для будь-якої категорії людей. Характер формується у людини в процесі життєдіяльності і взаємодії з соціумом, а це значить, що він є продуктом суспільства. Цим і можна пояснити відмінності і подібності в поведінці людей, які належать до різних груп.

Характер людини відображає різноманітні типові риси: вікові, професійні, національні. Вони часто зафіксовані людською свідомістю в різних стереотипах і установках. Так, неважко визначити спільні риси характеру дітей, підлітків, пенсіонерів або людей однієї професії. Але не можна забувати і про індивідуальних рисах кожного характеру. Якщо навіть врахувати його стійкість, він все ж пластичний і під впливом різних життєвих обставин і умов схильний до розвитку і змін.

Класифікація характерів

Якої-небудь загальної та стандартної класифікації характерів не існує. Якщо ж потрібно якось класифікувати їх, то критерії вводяться дослідником, і, в залежності від завдання, відбувається поділ людей на окремі групи по переважним ознаками. Наприклад, можна розділити людей на тих, хто має домінуючі емоційні або вольові якості. Тому і поділяють характери, як правило, на розумовий, емоційний і вольовий типи. Знаменитий швейцарський психіатр Карл Густав Юнг висунув ідею про те, що характери слід класифікувати, виходячи з належності людини до интровертированному або экстравертированному типу, кожен з яких є типом темпераменту.

Экстравертированный тип означає, що особистість людини звернена до зовнішнього світу, явища і об’єкти якого справляють на неї величезний вплив. Для людей такого типу явища їх суб’єктивного світу не так значимі, а самі ці люди володіють такими якостями, як комунікабельність, адаптивність поведінки, ініціативність, імпульсивність і т. п.

Интровертированный тип означає, що інтереси особистості зосереджені, головним чином, на явищах її внутрішньої реальності. Саме вони мають тут підвищеною цінністю. Людям такого типу властива схильність до самоаналізу, низький рівень адаптивності, замкнутість, нетовариськість і т. п.

У деяких випадках характери класифікують також на самостійний і комфортний, підзвітний і домінуючий, анархічний і нормативний і деякі інші. Що ж стосується рис характеру, то їх існує безліч, і кожна з них може бути виражена в різному ступені.

Характер і темперамент

Якщо ми візьмемо в якості прикладу будь-якої людини, то відразу ж виявимо, що він являє собою особистість, яка має свій світогляд і свої індивідуальні риси. І в нашій свідомості завжди відкладеться якесь уявлення про нього, тобто ми дамо йому відповідний опис. Але що обумовлює цей опис? Деякі скажуть, що справа в темпераменті, інші будуть впевнені, що суть – в характері. Але правими виявляться і ті і інші. Що ж робити в цій ситуації? Як чітко розмежувати характер і темперамент? Саме цей взаємозв’язок між характером і темпераментом є об’єктом вивчення вчених вже безліч років. І завдяки цим дослідженням з’явилося чотири різні думки:

 • Характер і темперамент тотожні
 • Характер і темперамент протиставляються один одному
 • Темперамент є частиною характеру
 • Темперамент є основою характеру

І наукове тлумачення цих двох термінів дозволяє більш чітко провести розділову рису між ними.

Характер відрізняється від темпераменту тим, що є комплексом якостей, які проявляються по відношенню до явищ і об’єктів зовнішнього світу; він, як і темперамент, зумовлений роботою психічного апарату, але здатний формуватися і змінюватися в процесі життєдіяльності.

Класифікувати характер, як вже зазначалося, намагалося безліч психологів, але його зв’язок з темпераментом ускладнила цю задачу, чому такі типи характеру, як розумовий, вольовий і емоційний, пов’язані з впливом суспільства і природними особистісними особливостями. Але характер можна класифікувати іще за наявності особливих рис у ньому. Це:

 • Ставлення до об’єктів зовнішнього світу (акуратність, щедрість тощо)
 • Ставлення до діяльності (лінь, посидючість і т. п.)
 • Ставлення до людей (гуманність, чуйність тощо)
 • Ставлення до самого себе (гордість, егоїзм і т. п.)

Темперамент ж, у свою чергу, є сукупністю психічних властивостей, що впливають на поведінку і діяльність індивіда. Нервова система відповідає за рівень зосередженості, швидкість розумового процесу, пам’ять і т. д. І саме нервова система є основою одного з чотирьох видів темпераменту:

 • Меланхолічного типу
 • Флегматичного типу
 • Сангвінічного типу
 • Холеричного типу

Звідси випливає висновок, що особливості характеру і темпераменту полягають у тому, що їх нерідко плутають. Так, наприклад, психічними проявами можуть вважати спадкові якості особистості і навпаки, говорячи про придбаних у суспільстві рисах, як про індивідуальні властивості нервової системи.

Насправді ж розрізнити характер і темперамент дуже просто. Їх співвідношення представляється в наступних формах:

 • Характер і риси характеру можна оцінити, а темперамент оцінити не можна;
 • Типи темпераменту вже давно класифіковані, а типи характеру не класифіковані і по сей день;
 • Характер здатний змінюватися в процесі життя, темперамент ж змінитися не може;
 • Характер є сукупністю набутих якостей, в той час, як темперамент – сукупність вроджених.

Характер і темперамент, швидше за все, плутати один з одним будуть ще дуже і дуже довго. Особливо це стосується тих людей, які ніколи не задавалися питаннями відмінності між ними. Ви ж тепер можете чітко визначити як власний характер і темперамент, так і характер та темперамент оточуючих вас людей. Але пам’ятайте про те, що саме тандем характеру і темпераменту створює цілісну, гармонійну особистість. І найголовніше, щоб придбані якості особистості людини завжди були в гармонії з тими, що закладені в ньому із самого народження.

Краще розібратися у своєму тип особистості, характер і темперамент можна на курсі «Самопізнання». Приєднуйтесь!