Цілі SMART

Цели SMART

Трагедія життя полягає не в тому,
що мета не досягнута.
Трагедія життя полягає
у відсутності мети для досягнення.

— Бенджамін Мейс

Задайте собі два досить простих питання. Ефективно чи все те, що ви робите в професійній сфері і призводить це до бажаного результату? Навіть якщо відповідь «ні» не категоричний, але вам хотілося б змін в кращу сторону, дана стаття про взяття SMART цілей буде однозначно корисною.

Система постановки цілей у відповідності з критеріями SMART зарекомендувала себе як досить прогресивна і дієва в менеджменті. Але це не значить, що її можуть застосовувати лише управлінці та керівники. Мета – це те, що треба досягти, то до чого варто прагнути. З цього визначення випливає, що техніка постановки розумної мети стане в нагоді не тільки в роботі, але й у вирішенні якихось особистих завдань.

У вас є ідея для стартапу? Впевнені, що ваш бізнес може бути ефективніше? Не можете привести в порядок справи? Хочете застосувати розумні цілі в навчанні? Освітній портал 4brain пропонує детально познайомитися з цілепокладанням по SMART – методикою, яка навчить правильно ставити та досягати цілі, економити час і енергію, підвищити продуктивність роботи, а також уникати недієвості. Для названих випадків ми проаналізуємо не тільки теорію і методологічну основу, але зупинимося на приведення конкретних прикладів.

Історичний аспект

Критерії SMART – мнемонічна абревіатура, використовувана для визначення цілей і постановки завдань у проектному менеджменті, управлінні виробництвом та особистому розвитку.

Різні джерела авторство терміна пов’язують з кількома іменами. Одні стверджують, що вперше SMART вжив у 1965 р. П. Мейер, який вивчав проблематику ефективного менеджменту. Інші ґрунтуються на розробці концепції розумних цілей Дж. Дораном у статті, вмещенной в журналі «Management Review» за 1981 р. і вважають його автором. Згадується також ім’я П. Дракера, який працював над теорією управління по цілям, широко застосовуючи цілепокладання по SMART.

Залишимо питання про першопроходця в області застосування техніки розумних цілей на суд історії. Відзначимо лише те, що відома сьогодні розшифровка зі змістом, що вкладаються в кожне окреме поняття, описана у вже згаданій статті Дж. Дора «there’s a S. M. A. R. T. way to write management’s goals and objectives» (буквально «Ось розумний шлях написати управлінські цілі і завдання»). Спираючись на російський переклад, зупинимося на факті, що крім значення терміна SMART як абревіатури, в англійській мові слово «smart» застосовується у значенні «розумний». Звідси і вимога до процесу цілепокладання, який повинен бути розумним, і синонимичная форма – розумні цілі, яку ми і багато інших вживаємо паралельно зі SMART цілями.

Повертаючись безпосередньо до праці Дж. Дора, наведемо переклад його розшифровки абревіатури (вона змінилася в порівнянні з листопадом 1981 р. і сьогодні виглядає трохи по-іншому, але про це далі). Отже, цілі, які ставляться перед компанією, компанією, відділом повинні бути:

S (Specific) – конкретними; спрямованими на ті чи інші аспекти в одній області;

M (Measurable) – вимірними; щоб на основі їх аналізу можна було вивести показник прогресу;

A (Assignable) – призначуваними; потрібно вказати хто відповідає за реалізацію;

R (Realistic) – реальними; з націленістю на результат, який може бути досягнутий з урахуванням наявних ресурсів;

T (Time—related) – пов’язаними часом; межі досягнення цілі повинні бути чітко визначені.

Розшифровка

Як вже говорилося, застосування постановки цілей по SMART придбала значну популярність у менеджменті, що послужило для подальшої розробки як техніки в цілому, так і сенсу вкладається в кожен окремий елемент. Це призвело до того, що накопичився величезний емпіричний досвід, який часом зосереджується на абсолютно різних вимогах до процесу цілепокладання. Розглянемо сучасні трактування більш докладно:

Цели SMART

SPECIFIC (менш часті, але можливі варіації – significant, stretching, simple). У перекладі на російську це означає КОНКРЕТНІСТЬ. Розумна мета повинна бути конкретною чинності декількох факторів. Менеджмент у великих корпораціях передбачає наявність довгого шляху між приймають рішення і втілюють їх у життя. Наскільки ефективна комунікація, а, отже, зв’язок між ними? Чи досить чітко бачить мету рядовий співробітник і головне – в тому ключі, що і керівництво? З відповідей на ці питання стає абсолютно очевидно, що чим більш точно і конкретно сформульована мета, тим більше шансів на успіх в її досягненні. Але це не все. Конкретність передбачає не тільки вимога до постановки мети, але й однакове розуміння її на всіх рівнях, які вона пройде в процесі реалізації.

Зокрема, описаним вище умовою про погодження, можна пояснити позицію тих авторів, які вживають значення simple замість specific. Простота мети з більшою часткою ймовірності гарантує, що підрядник або співробітник, втілює її в життя, зробить все правильно, оскільки саме формулювання не залишає питань.

Таким чином, перший критерій у постановці розумної мети – конкретність. Американські автори стверджують, що для досягнення цієї характеристики потрібно відповісти на п’ять «W» питань:

What: Що потрібно досягти?

Why: Чому це потрібно досягти? Які вигоди і переваги будуть отримані?

Who: Хто залучений в роботу?

Where: Де відбувається робота?

Which: Які вимоги, умови та обмеження ставляться до роботи?

Цели SMART

MEASURABLE (рідше – motivational, manageable). ВИМІРНІСТЬ – SMART критерій, завдання якого на кількісному матеріалі продемонструвати, як досягається мета. Мета повинна бути відчутною, цей постулат не викликає сумнівів. Будь-яка робота має на увазі наявність результату. Для токаря на заводі це кількість виготовлених деталей за зміну. Для письменника – надрукований роман або повість. Говорячи звичайною мовою, вимірність – система мірок з допомогою якої визначається ступінь досягнення мети. Якщо немає таких критеріїв, то неможливо оцінювати виконання роботи, ні контролювати сам процес.

З іншого боку, як справедливо зазначають окремі дослідники, кількісні показники (незалежно від їх форми) у будь-якій діяльності є невід’ємним атрибутом. У зв’язку з цим виникає закономірне питання: наскільки необхідно очевидний аспект виносити окремим пунктом під час постановки розумної мети? Замість нього пропонується інший критерій, досить популярний сьогодні – мотиваційний. Суть в тому, що після постановки мети потрібно мотивувати співробітників на її виконання. Але тут своя специфіка, в першу чергу в сфері застосування – безпосередні посадові обов’язки осіб зобов’язаний виконувати і мотивація тут повинна виходити не з боку тих, хто ставить цілі. Інша справа, якщо мету, наприклад – скоротити час, що витрачається на перекури. У такому випадку потрібно преміювати некурців, заохочувати бажання кинути серед курців.

Цели SMART

ACHIEVABLE (можливі варіації – аppropriate, agreed, attainable, actionable). ДОСЯЖНІСТЬ є дуже важливим показником постановки SMART мети. По суті, перевірити розумність поставленої задачі можна відповівши на питання: як мета повинна бути досягнута з урахуванням наявних у розпорядженні кадрів?

Хороший керівник ставить своїм підлеглим цілі виходячи зі знань про них, їх досвіду та інших факторів. Цим пояснюється те, що багато розшифровки цього елемента в англійській мові пов’язані з тим, що термін «досяжність» повинен вживатися по відношенню до кожного співробітника компанії окремо, в індивідуальному порядку. Над досягненням запланованого результату працюють різні люди з різною освітою, працездатністю, рівнем самовіддачі, самоорганізації та багато іншого. Тому часто вживається слово «аppropriate» – відповідний, що означає застосування менеджером різних підходів стосовно кожного працівника, працюючого над досягненням поставленої мети в силу можливих, описаних вище і характерних лише йому особливостей.

Цели SMART

RELEVANT (також – results-oriented, resonant, realistic). SMART критерій АКТУАЛЬНІСТЬ пояснює, як максимально ефективно досягти поставленої мети, з’ясувати досить актуальні (правильно визначені) способи досягнення результату, є можливості для позитивного рішення. Для визначення цілі в відповідності з цією категорією до предмета ставляться наступні питання: ця мета стоїть? правильно вибраний час для рішення? чи збігається це з іншими нашими зусиллями і потребами? чи є люди здатні це зробити? це можливо в умовах нашої діяльності (економічної, технічної)?

Не менш популярною є розшифровка цього елемента як «реальності» досягнення мети, справедливої і чесної оцінки власних сил. Амбітні цілі вітаються, але не варто їх підміняти фантастикою, нехай і з домішкою науки. Хочете почати бігати вранці? Благий намір, хороша мета. З часом ви досягнете рівня тренованості середньостатистичного людини, регулярно займається бігом, або навіть трохи досягнете успіху, але нерозумно вважати, що зможете пробігти 100 м дистанцію так само швидко, як У. Болт. Так само відбувається і у випадку з метою, реальність якої вимірюється адекватною оцінкою наявних в розпорядженні ресурсів.

Цели SMART

TIME-BOUND (прив’язаний до часу) – остання характеристика з класичної розшифровки. Незважаючи на те, що є найбільш простий для розуміння – одна з найважливіших для виконання. Будь-яка важлива мета повинна бути обмежена в часі, повинен відводитися деякий термін на її виконання. Особливе значення цей SMART критерій має у складанні програм особистого зростання, де так само, як і у випадку з втіленням проектів у життя на виробництві, тимчасові рамки потрібно чітко визначати.

Паралельно з класичною формулюванням SMART, а точніше в її доповнення, вживається також абревіатура SMARTER. Е – Evaluate і R – Reevaluate (оцінювати і переглядати) характеризують послідовність процесу постановки цілей, де кожна наступна має коригуватися, враховувати і використовувати попередній досвід планування. Таке цілепокладання розумніші (англ. smarter – порівняльна ступінь порівняння, перекладається як «розумніші»).

Приклади використання SMART цілей

Цели SMART

Розглянемо на конкретних прикладах, в чому переваги розумного планування в різних областях. В центрі нашої уваги не весь цикл, а окремо взятий етап, який ми висвітлюємо з двох позицій – використання SMART і невикористання. Діючі особи – початківець професійний фотограф, що працює на себе, і студент, який прагне самостійно підвищити рівень володіння англійською мовою. Це дає можливість більш широко показати застосовність техніки як в роботі, так і для саморозвитку або вирішення будь-яких особистих завдань у цілому.

1. Мета повинна бути конкретною

Мета: «Я повинен заробляти більше» для фотографа – приклад неправильної постановки завдання, адже вона ніколи не зможе бути реалізована в силу своєї беспредметности. Маючи на руках кошторис, можливість порахувати середнє кількість замовлень в місяць та інше фотограф може сформулювати розумну мету «Я повинен заробляти в місяць на 20% більше». При зовнішній незначних відмінностей двох формулювань, різниця між ними насправді величезна. Візьміть конкретні суми і проведіть будь-яку арифметичну операцію з ними і з абстрактним числом «більше», і з ними і з 20 %. В якому випадку результат реальний?

Тепер черга студента. Бажання підвищити рівень володіння мовою – неправильна або, якщо завгодно, нерозумна мета. Вона не конкретна. З такого формулювання не зрозуміло, над чим варто в першу чергу працювати над граматикою, умінням сприймати текст і розуміти співрозмовника або ж збагаченням словникового запасу? Це далеко не одне і те ж, хоч і пов’язано, і вимагає різних умов і матеріалів. SMART мета в даному випадку формулюється так: «Хочу володіти граматикою англійської мови на рівні Advanced» або «Хочу вільно розмовляти англійською».

2. Вимірність

Результат для фотографа буде вимірюватися в зростанні доходу. Згідно з його розрахунками, щоб заробляти +20 % , йому потрібно фотографувати на 1 клієнта в тиждень більше, ніж зазвичай.

Для студента, залежно від поставленої мети результат буде вимірюватися в зростанні словникового запасу або придбанні навичок більш впевненою усного мовлення.

3. Як мета повинна бути досягнута?

Для фотографа – за рахунок збільшення числа клієнтів. Для цього, з метою реклами, можна взяти участь в декількох популярних вуличних виставках, зробити знижку кожному 10 клієнту, сфотографувати своїх друзів безкоштовно (фото в соціальних мережах пізніше – найкраща реклама) тощо.

Студент, в свою чергу, виділяє час на заняття, розробляє план, дотримуючись цього плану, вивчає мову. Іноді ходить на спеціальні зустрічі з іноземними послами чи письменниками, знаходить носіїв мови для практики.

4. Актуальність

Відповіді на всі питання поставлені в блоці про розшифровці ствердні. Актуальні вибрані методи для досягнення мети? Цілком. Чи принесе це 20% доходу, як планував фотограф? Так. При цьому, він не буде витрачати значно більше часу, отримуючи більше замовлень, якщо для обробки фотографій застосує сучасні графічні редактори і буде працювати на потужному графічному комп’ютері.

Дозволить намічений план виконати студенту поставлене завдання? Тут контролювати хід виконання трохи складніше (на совісті самого студента), але якщо він прикладає потрібні зусилля і слід розробленою програмою – результат не змусить чекати.

5. Обмеження в часі

За який період часу мета повинна бути досягнута? За 1 місяць фотографу важко буде вийти на постійний рівень доходу, як він запланував. З урахуванням всіх нюансів він визначив для себе термін 3 місяці – перший, щоб перебудуватися, провести рекламу і акції, наступні, щоб вийти на необхідний рівень заробітку і мати можливість судити про тенденції.

Студент поставив собі часові рамки в 6 місяців, з них 2 на теоретичну підготовку (у відповідності з розробленими уроками), 4 – на безпосередню тренування навичок спілкування з носіями.

Шановні відвідувачі сайту! Дані цифри підібрані лише з метою демонстрації, на практиці числа залежать від багатьох виробничих, економічних, соціальних та інших факторів.

Цілепокладання по SMART — методика цілепокладання, яка глобально відноситься до навички управління часом. Якщо ви зацікавлені у розвитку цього навику і хочете навчитися тайм-менеджменту — ласкаво просимо на курс «Кращі техніки тайм-менеджменту». Приєднуйтесь!

Відгуки та коментарі

Бажаємо вам удачі в розумному плануванні. Поділитися власним досвідом та думками про цілепокладанні по SMART можна, скориставшись спеціальною формою нижче.