Урок 6. Робота з інформацією

Урок 6. Работа с информацией Актуальність правильної роботи з інформацією сьогодні незаперечна. Якщо минуле століття було епохою промисловості, то в 21 столітті найбільш цінним ресурсом без жодних сумнівів є інформація.

У наш час будь-яка перспективна, престижна і високооплачувана професія пов’язана з потоками даних, а розвиток критичного мислення та тренування навичок роботи з інформацією вкрай важливі для досягнення успіху на будь-якому терені.

Кожна людина, зацікавлений у досягненні успіху в навчанні, на роботі і в житті взагалі, просто зобов’язаний навчитися знаходити, збирати, аналізувати, досліджувати і зберігати інформацію, а також робити на її основі правильні висновки.

Інформація величезними обсягами обрушується на нас буквально щодня. І якщо ми не будемо в змозі розподіляти дані, визначати, які з них корисні і цінні, а які можна відкинути за непотрібністю, ми ризикуємо в них потонути і заплутатися.

Інформаційне поле – це те середовище, в якій зараз ми перебуваємо постійно, однак далеко не все, що ми дізнаємося, бачимо і чуємо, може бути для нас важливим і має значення. Дані треба оцінювати критично, перевіряючи на актуальність, достовірність, правдивість.

Надто великі обсяги відомостей, що надходять стають причиною поверхневого сприйняття, а це в свою чергу призводить до клиповому мислення, що є, до речі кажучи, однією з характеристик покоління сучасності.

Кліпове мислення являє собою таке явище, коли людина розуміє і засвоює лише невеликі і поверхневі уривки інформації. У підсумку пам’ять засмічується величезною кількістю самих різних, але, по суті, абсолютно непотрібних відомостей.

Щоб уникнути цієї підступної пастки, потрібно також навчитися правильно працювати з даними, а це вимагає не тільки вміння відсіювати потрібне і непотрібне, але і освоєння різних методів роботи з інформацією.

Про все, що ми перерахували, ми з вами і поговоримо нижче. Після проходження уроку ваші знання про розвиток і застосування критичного мислення стануть набагато ширша, що, безсумнівно, стане в нагоді на практиці в повсякденному житті.

Для початку варто коротко поговорити про те, для яких цілей взагалі застосовуватися інформація.

Зміст:

 • Для чого потрібна інформація
 • Теоретичні основи пошуку інформації
 • Практичні основи пошуку інформації
 • Зберігання інформації

Для чого потрібна інформація

Цілі застосування інформації можуть бути стратегічними, тактичними й оперативними. Це обумовлює її цільове призначення.

Стратегічна інформація

Стратегічна інформація застосовується при довгостроковому плануванні та вирішенні завдань глобального масштабу, а також у бізнесі, наприклад, у пошуку шляхів розвитку компаній та організацій. Навіть у тих випадках, коли при першому ознайомленні з цим типом даних вони ніяк не пов’язані з діяльністю безпосередньо, вони можуть грати вирішальну роль долі людини або організації, що ініціювала пошук.

Стратегічні відомості можуть зачіпати економічні тенденції регіонів, політичні події, зміни у світовій економіці, інноваційні методи виробництва, сучасні технології, гравців ринку, конкурентів, партнерів, клієнтів і т. д.

Структура бази стратегічної інформації стосовно, наприклад, до бізнесу, може виглядати наступним чином:

 • Вивчення сфери застосування якогось продукту
 • Зовнішні фактори (такі як наявність сировини, екологія, вартість товарів і послуг)
 • Розвиток бізнесу в різних регіонах і за кордоном

Простіше кажучи, стратегічна інформація дозволяє знайти орієнтири на шляху постановки цілей і в загальних рисах вказати напрямок руху.

Тактична інформація

Якщо стратегічна інформація служить для визначення напряму розвитку, то тактична буде відповідати на запитання, яким саме чином будуть досягатися цілі і вирішуватися завдання. Вона сприяє підвищенню ефективності планування, допомагає визначати перешкоди на шляху, розширювати масштаби діяльності, впроваджувати інновації, застосовувати нові технології і т. п.

Якщо повернутися до нашого прикладу з бізнесом, то структура бази тактичної інформації буде виглядати так:

 • Продукт (дослідження пропозицій конкурентів, зняття з виробництва застарілої продукції, виведення на ринок нових розробок, вивчення відповідності нового продукту правовим нормам держави)
 • Підвищення обсягів виробництва (прогнозування зростання попиту на пропонований товар або послугу, визначення передбачуваних витрат і доходів, аналіз поведінки конкурентів)
 • Вихід на нові території (дослідження соціально-культурної, політичної та економічної обстановки в інших регіонах)
 • Вивчення факторів, що мають значення для розвитку компанії (розглядаються питання ліцензування і патентування, категорії затребуваного продукту, території, зайняті конкурентами)

Тактична інформація носить більш практичний характер і дозволяє розробити комплекс конкретних заходів або докладний план дій щодо вирішення найбільш пріоритетних завдань.

Оперативна інформація

Оперативна інформація складається з відомостей, які можуть допомогти вирішити поточні і термінові питання. У бізнесі це може бути терміновий пошук нового постачальника або замовника, врегулювання форс-мажорних обставин, усунення загроз, здатних призвести до зникнення компанії. В роботі це можуть бути зміни в структурі організації, підвищення посади, об’єднання декількох відділів. У звичайному житті це може бути пошук тієї самої роботи при раптовому скорочення, вибір спеціальності при вступі в інститут і т. д. Оперативна інформація необхідна для вирішення будь-яких таких ситуацій.

Бази оперативної інформації включають все, що може бути швидко застосовується в складних умовах. Точність і достовірність фактів відіграє тут ключову роль, оскільки питання, на вирішення яких вони впливають, можуть мати доленосне значення для всієї діяльності людини, групи людей чи організації.

Незважаючи на те, що ми привели в якості основного прикладу бізнес, не варто вважати, що стратегічні, тактичні та оперативні цілі застосування інформації стосуються лише цієї сфери. З подібним успіхом аналогічні цілі можна ставити при плануванні навчання, розробки покрокового керівництва щодо виходу зі складної фінансової ситуації, розв’язання нагальних проблем у будь-якій сфері життя. Головне в цьому питанні – визначити, яка інформація буде стратегічної, тактичної, а яка – оперативної.

Таким чином, зрозуміти, в чому суть застосування інформації, досить просто: вона служить для поповнення свого багажу знань (бази даних) новими відомостями, які можуть теоретично або практично придатися в житті. Але ми з вами ведемо мову про розвиток критичного мислення, а це означає, що інформацію потрібно навчитися правильно шукати, і це питання має в контексті нашої розмови основне значення.

Теоретичні основи пошуку інформації

Одна з особливостей інформації в епоху сучасності полягає в тому, що набагато частіше вона сама знаходить людину, навіть якщо він її не шукає. Але знати основи інформаційного пошуку все ж потрібно.

В першу чергу слід згадати, що інформація може відрізнятися за способом сприйняття (візуальна, аудіальна, нюхова, тактильна і смакова), за формою подання (графічна, звукова, текстова і числова) і за призначенням (масова, особиста і спеціальна).

Така відмінність зумовлює і різноманіття джерел інформації. Серед основних джерел можна виділити:

 • Засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети)
 • Інтернет
 • Вузькопрофільні джерела (наукові трактати, фундаментальні праці, методичні посібники, підручники та інша спеціалізована література)
 • Живі джерела (друзі, колеги, фахівці та інші люди, які можуть надати якісь відомості)

Щоб пошук інформації проходив найбільш продуктивно, рекомендується використовувати в роботі відразу кілька джерел інформації, і бажано, щоб вони були різних типів. Але основне значення має все ж їх достовірність. Наприклад, найбільш об’єктивними і правдивими вважаються дані наукової літератури, енциклопедій та словників. Якщо ж з будь-якими матеріалами ви стикаєтеся вперше, потрібно проводити аналіз джерел інформації.

Отримати додаткові знання про пошук інформації та виборі джерел ви можете, перейшовши за цим посиланням. Ми ж, враховуючи наявність на нашому сайті відповідного матеріалу, розраховуємо на ваш серйозний підхід до справи, і, щоб не витрачати часу, перейдемо до наступного питання.

Практичні основи пошуку інформації

Інформація, якщо знайти її визначення в енциклопедії або Вікіпедії, являє собою відомості з якогось питання. Про те, навіщо людині можуть знадобитися відомості, говорити, напевно, не потрібно – це просто життєва необхідність. Володіючи потрібною інформацією, ми отримуємо можливість приймати рішення, робити висновки, давати оцінку тому, що відбувається і реагувати на нього. Але сам факт того, що у нас є інформація, що ще зовсім не означає, що все це ми зможемо зробити правильно, критично і об’єктивно.

Інформація має ряд якісних характеристик:

 • Достовірність-недостовірність
 • Об’єктивність-суб’єктивність
 • Актуальність-неактуальність
 • Повнота-неповнота
 • Корисність-безнадійність

Підходячи до роботи з даними безграмотно, ми ризикуємо не тільки нікуди не просунутися на своєму шляху і не дізнатися нічого путнього, але і скласти невірні висновки, зробити неправильні вчинки і помилитися. Тому робота з інформацією передбачає серйозний і критичний підхід.

Правильний підхід до роботи з інформацією означає, що:

 • Потрібно скласти приблизний список джерел, де може бути шукана інформація (книги, підручники, інтернет-сайти, карти, фотографії, аудіозаписи, відеоматеріали, статистика і т. д.)
 • Потрібно грамотно і граматично вірно сформулювати запит (дуже важливо чітко розуміти, що конкретно ви хочете знайти)
 • Потрібно використовувати вже наявну інформацію, яка може допомогти в пошуку відсутньої (наприклад, при пошуку даних в періодиці може допомогти знання дат випуску видань, при пошуку вірші в інтернеті може допомогти навіть пари слів з якоїсь рядки і т. д.)

Як тільки ви позначите область пошуку, можна приступати до практичних дій. Основою цих дій служать методи роботи з інформацією:

 • Мозковий штурм
 • Фільтрація
 • Аналіз
 • Повторний аналіз
 • Висновки і формулювання

Розглянемо методи роботи з інформацією детальніше.

1 Мозковий штурм

Першим етапом тут стане своєрідний мозковий штурм: ви просто знаходите інформацію по темі, ніяк її не аналізуючи, не сортуючи і не відбираючи. Ваше завдання – зібрати матеріал для роботи, тобто будь-які відомості на досліджувану тему.

2 Фільтрація

Слід розуміти, що випадки, коли корисним виявляється весь обсяг знайдених даних, – велика рідкість. Практично завжди люди шукають відповіді на конкретні питання або розкривають вузьку тему. Виходить, що на другому етапі ви повинні відібрати корисні вам відомості. Краще всього відразу побіжно ознайомитися з джерелом і відкинути все, що не стосується актуальною для вас теми. Далі слідує третій етап.

3 Аналіз

Як тільки ви отсеете все непотрібне, вам залишиться потрібне проаналізувати і визначити його об’єктивність і достовірність (не забувайте враховувати і достовірність джерел). Критично оцінити інформацію можна тільки через факти і логіку – про відчуттях і «здоровому глузді» не може бути й мови. Підтвердити ж факти і свідчення ви зможете лише за допомогою власного дослідження.

Дослідження проводиться з урахуванням наступних правил:

 • Перевіряти все, що тільки можна перевірити, і не довіряєте нічому, що не підкріплене фактами, встановленими емпіричним шляхом
 • Приймати до уваги будь-які джерела інформації, де є хоча б деякі відомості з певного питання
 • Якщо одне джерело посилається на інші, в обов’язковому порядку перевіряти їх
 • Завжди шукати більш одного погляду на проблему, особливо, коли вона стосується якихось припущень, гіпотез і теорій
 • Враховувати будь-яку інформацію, не опровергнутую достеменно (при цьому, якщо достовірність не підтверджена повністю, ця інформація стає другорядною)

Після всіх описаних маніпуляцій з джерелами в розпорядженні з’являється певний масив інформації, де містяться самі різнорідні відомості. З них вже можна скласти загальну картину того, що відбувається, але робити остаточний висновок ще рано. До цього треба ще раз проаналізувати всі нові дані.

4 Повторний аналіз

Роблячи остаточний аналіз, потрібно повернутися до основної теми і мети пошуку, щоб подивитися на отримані відомості саме під цим кутом. Дуже важливо отримати відповіді на основні запитання:

 • Що тепер я можу впевнено сказати?
 • Що можна припустити?
 • Є логічні суперечності або прогалини?

Якщо на якесь з питань відповісти однозначно не виходить, збір даних слід здійснити повторно. Може вийти так, що ви зробите висновки, абсолютно протилежні тим, до яких ви схилялися на початку, або знайдете новий смисловий шар з вибране проблеми, здатний змінити або поглибити ваше розуміння.

5 Ще трохи аналізі інформації про

Найголовніше в процесі аналізу даних і, мабуть, перше, що ви повинні зробити – це визначитися з тим, що для вас буде справді корисною інформацією, а що виявиться лише інформаційним шумом. У цьому вам допоможуть відповіді на такі питання:

 • Чи буде ця інформація корисною?
 • Для чого я зможу застосувати цю інформацію?

Як бачите – критичне мислення у всій красі. І якщо з якоїсь причини відповісти на ці запитання ви не можете, значить, відомості, з якими ви зіткнулися, вам не потрібні. Корисна інформація завжди пов’язана з діями. Тому дані, які не можна ніде застосувати, можна вважати марними.

Крім того, при аналізі інформації потрібно враховувати два основні критерії оцінки – це правдивість і надійність інформації. Визначити їх можна, вивчивши першоджерело, а також порівнявши його з іншими першоджерелами. Отримані дані повинні відповідати особливостям епохи і бути актуальними, інакше їх можна сміливо відкинути як застарілі.

Щоб оцінити інформацію вам було простіше, дуже корисно спочатку визначати відповідні теми, по яким ви будете шукати дані. Чітко позначені теми сприяють більш легкому сприйняттю, поділу та узагальнення отриманих відомостей. Суміжні теми теж можна вивчати, щоб виключити дублювання підрозділів і плутанини в створюваній системі.

Про інших принципах відбору інформації ви також можете дізнатися зі статті, зазначеної нами вище, в однойменному розділі. Пам’ятайте, що аналіз даних – це наріжний камінь всього інформаційного пошуку, і якщо вони відповідають заявленим вимогам, їх можна сміливо брати в оборот.

Коли потрібна інформація буде знайдена, настане час переходити до наступної стадії – обробці, що полягає у складанні висновків і грамотному формулюванні.

6 Висновки і формулювання

Висновки випливають з аналізу. Аналіз, звичайно, відповідає на поставлені на початку пошуку запитання, але висновки є сферою діяльності особистого розуму і творчої складової. На основі проаналізованої інформації, слід зробити висновки. Нерідко це дозволяє навіть висунути власні гіпотези і версії.

Тепер потрібно надати своїм думкам пристойну форму, вишикувавши їх у текст. Можна робити це письмово, а можна подумки і усно. Останнє, до речі, чудово впорядковує мислення, роблячи його більш струнким і лаконічним, і сприяє більш глибокому розумінню нової інформації.

На цьому пошук і обробка інформації закінчуються, і ви можете використовувати її для вирішення актуального для вас питання. У бізнесі цей навик дозволяє «промацати грунт» на новому ринку, в роботі допомагає реалізовувати проекти, в навчанні служить прекрасним інструментом для написання курсових і наукових робіт, дипломів і дисертацій, у звичайному житті сприяє вирішенню конфліктів і виходу їх складних ситуацій.

Це лише кілька прикладів, які показують всю широту області застосування навички критичної обробки інформації. Застосована ж інформація може бути як одноразово, так і багаторазово. Інформація, потрібна нам зараз лише остільки-оскільки, найчастіше через якийсь час відкидається через непотрібність. Але важливі відомості, які мають для людини велике значення, зберігаються, щоб до них був забезпечений постійний доступ. Тому необхідно вміти правильно зберігати їх.

Зберігання інформації

Незважаючи на те, що сьогодні загальне поширення одержав інтернет, а інформацію все частіше зберігають на портативних високотехнологічних носіях (флешках, зовнішніх жорстких дисках і інших сховищах) і у віртуальному просторі (Google.Docs, Яндекс.Диск, Хмара@mail тощо), багато установ (державні, комерційні, юридичні) та фахівці воліють зберігати важливі відомості у формі паперових документів. Виходячи з цього, викладені нижче поради будуть застосовні як до електронних, так і паперових носіїв.

Найбільш зручним способом роботи з даними стане розміщення документації так, щоб був забезпечений швидкий і безперешкодний доступ до них. Для цього рекомендується створити три робочі області, і кожна з них буде відповідати частоті ваших запитів – того, наскільки часто ви звертаєтеся до неї.

1 Перша область

До першої області потрібно віднести ті відомості, які потрібні вам кожен день, і які можуть знадобитися в будь-який момент. Незалежно від того, у паперовій чи електронній формі вони представлені, вони повинні знаходитися на вашому робочому столі (робочому столі комп’ютера).

ВАЖЛИВИЙ РАДА: Стосовно конкретно ПК, не слід зберігати файли важливих даних на самому робочому столі, т. до. все, що на ньому знаходиться, відноситься до операційної системи, а вона, як правило, встановлюється на системний диск C. Якщо раптом «вінда злетіла» або на комп’ютері стався якийсь збій, систему доведеться заново, а це означає, що всі дані з диска C будуть стерті. Щоб застерегти себе від втрати важливих документів, потрібно або створювати резервні копії й переносити їх на диск D або знімний носій, або просто зберігати на диску D, а на робочому столі створювати ярлики. Тут же зауважимо, що не варто зберігати дані на звичайних компакт-дисках, оскільки, по-перше, вони вже майже неактуальні, а по-друге, при багаторазовому використанні і довготривалому зберіганні вони перестають читати пристроями відтворення і стають зовсім непридатними до використання.

2 Друга область

До другої області відноситься інформація, необхідна час від часу, але не кожен день. Наприклад, в робочому кабінеті або вдома для зберігання таких даних можуть підійти шухляди робочого столу або спеціальні полички для папок, паперів. Якщо мова про електронних документах, то вони можуть зберігатися на диску D або на знімному диску.

3 Третя область

І третя область – це архівний зона. У ній зберігаються дані, що використовувалися вами раніше і здатні стати в нагоді в перспективі. Іноді потрібно щось перевірити або освіжити в пам’яті, і документи в архіві зберігаються якраз для цього. На комп’ютері цих документів відповідає розділ «Архів», а в робочому кабінеті або вдома – окремі полиці, стелажі, ящики, коробки.

До речі, говорячи про електронних носіях, важливо помітити, що зберігати свої файли і документи потрібно поширених розширення (наприклад, документ MS Word краще зберегти з розширенням «.doc», а не «docx»), щоб при необхідності вони могли бути відкриті будь-якими версіями і аналогами програм.

ВАЖЛИВА ПОРАДА: Не буде зайвим помітити, що для зберігання інформації другого (час від часу) і третього (архів) порядку зараз дуже зручно використовувати хмарні сервіси, про які ми згадували на початку цього розділу. При бажанні можна звернутися і до платних сервісів зберігання даних, де дані будуть більш надійно захищені: Microsoft OneDrive, Dropbox, Amazon Web Services, iCloud Drive (плата на цих сервісах стягується, якщо ви плануєте зберігати більше 5-10 Гб даних). Відчутне переваги такого способу зберігання полягає в тому, що отримати доступ до даних ви можете з будь-якої точки світу, де є доступ в Мережу. Однак сліпо довіряти цих сервісів знову ж таки не варто, адже в разі серйозного збою в роботі або потужної хакерської атаки інформація може бути безповоротно втрачена або доступна третім особам. Пам’ятайте, що обережність завжди корисна, а золотим правилом зберігання даних є наявність одного оригіналу і двох копій на різних носія і в різних місцях.

4 Кошик

Не менш важливо, крім іншого, і те, що робота з інформацією включає в себе не тільки її збір, обробку та зберігання, але також і утилізацію. Тому є ще й четверта область (вона може бути як реальною, так і віртуальному) – це кошик (смітник). Якщо дані застарівають і стають неактуальними, якщо ви впевнені в тому, що вам більше не доведеться звертатися до них, без всяких жалю викидайте їх. По-перше, ви звільните левову частку місця, а по-друге позбавите себе від перспективи витрачати час на розбір завалів, що складаються з квп паперів або десятків і сотень самих різношерстих файлів. На цьому розмова про роботу з інформацією можна вважати закінченим.

5 Висновок

Грамотна робота з інформацією є одним з важливих елементів критичного мислення. Навчившись правильному пошуку, фільтрації, аналізу, обробки та зберігання даних, ви істотно полегшите собі життя. Відтепер ви не будете витрачати нескінченні години на блукання в інформаційних пітьмі, а всі зібрані вами дані будуть мати виняткову практичну користь для вас.

Отже, наш курс з розвитку критичного мислення підійшов до кінця. Тепер у вашому розпорядженні всі необхідні знання. Ми бажаємо вам успіхів на шляху освоєння навику мислити критично, і впевнені, що успіх не змусить себе довго чекати.

Хочете перевірити свої знання?

Якщо ви хочете перевірити свої теоретичні знання по темі курсу і зрозуміти, наскільки він вам підходить, можете пройти наш тест. У кожному питанні правильним може бути тільки 1 варіант. Після вибору одного з варіантів, система автоматично переходить до наступного питання.

Статистика На весь экранИгра завантажується…

Нагадуємо, що для повноцінної роботи сайту вам необхідно ввімкнути cookies, javascript і iframe. Якщо ви ввидите це повідомлення протягом довгого часу, значить налаштування вашого браузера не дозволяють нашому порталу повноцінно працювати.Урок 6. Работа с информациейКирило Ногалес← 5 Ірраціональне мислення Іспит з теорії →